Ερώτηση των Δημοτικών Συμβούλων Μπαρδάκα Χρήστου και Καρυπίδη Νικόλαου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ¨Ενότητα – Συνεργασία¨

ΜΠΑΡΔΑΚΑ Π. Χρήστου – ΚΑΡΥΠΙΔΗ Δ. Νικόλαου 

 

ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βασίλειο Γιαννάκη

ΚΟΙΝ

Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

(μέσω του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)

  • Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

              Το ζήτημα της αποκατάστασης των εγκαταλελειμμένων ορυχείων στις περιοχές όπου επί δεκαετίες εξορύχτηκε λιγνίτης για να χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρική παραγωγή της χώρας, έχει κριθεί ως μείζονος σημασίας και αποτελεί προτεραιότητα του σχέδιου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πέρα από την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, κατά την διάρκεια των εργασιών θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ενώ μετά το πέρας τους οι εκτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως κυρίως όμως να αποδοθούν για χρήση στον πρωτογενή τομέα.      

           Η χρηματοδότηση από την πολιτεία των σχεδίων αποκατάστασης και αξιοποίησης των εδαφών των πρώην ορυχείων στην σημερινή συγκυρία πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η προετοιμασία του εγχειρήματος αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού και των έργων αποκατάστασης, είναι χρονοβόρα και βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση των σχετικών μελετών.

          Επειδή στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Φλώρινας υφίσταται εγκαταλελειμμένο ορυχείο στην περιοχή της Βεύης, επειδή σε Δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν παρουσιαστεί ήδη σχετικές μελέτες και κυρίως επειδή τα έργα αποκατάστασης θα επιφέρουν πολυεπίπεδα οφέλη στις πληγείσες περιοχές,    

ΕΡΩΤΑΣΤΕ

        αν ο Δήμος Φλώρινας έχει προχωρήσει στην  παραγγελία μελέτης αποκατάστασης του δημοσίου ορυχείου Βεύης, αν βρίσκεται σε συνεργασία με κάποιον άλλον φορέα που έχει αναλάβει την υποχρέωση εκπόνηση της σχετικής μελέτης, αν έχετε ενημερώσει και διαβουλευτεί με τις τοπικές κοινότητες στα όρια των οποίων επεκτείνεται το ορυχείο, σχετικά με την διαδικασία αποκατάστασης και αξιοποίησης των εδαφών.  

Με εκτίμηση,

ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Π. Χρήστος                         ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Δ. Νικόλαος                     

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Φλώρινας