Η λίμνη της Βεγορίτιδας είναι ο καθρέφτης του Μέλλοντος μας

Ομιλία Βουλευτή Φλώρινας Κωνσταντίνου Σέλτσα για τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

Η λίμνη της Βεγορίτιδας είναι ο καθρέφτης του Μέλλοντος μας

Στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Φλώρινας Κωνσταντίνος Σέλτσας σχετικά με το σχέδιο-νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις». Ειδικά ως προς τον νέο Φορέα Διαχείρισης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας ανέφερε ότι η έδρα του πρέπει να είναι στο Αμύνταιο, που βρίσκεται στο κέντρο των περισσότερων λιμνών, και όχι στην Καστοριά. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το επιχείρημα ότι στον νομό Φλώρινας λειτουργεί ήδη Φορέας Διαχείρισης στην Πρέσπα δεν ευσταθεί καθώς το ίδιο συμβαίνει και στον νομό Ιωαννίνων που λειτουργούν δύο Φορείς. Στην Καστοριά βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη βρίσκεται η έδρα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Στο Αμύνταιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα κτιριακά αποθέματα για να φιλοξενήσει τον Φορέα. Στον Δήμο Αμυνταίου οι ΑΗΣ έχουν περιορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας. Μετά από αυτό το οικονομικό σοκ που θα υποστεί η περιοχή από το κλείσιμό τους πρέπει να χαράξουμε νέο αναπτυξιακό μοντέλο με τον Φορέα Διαχείρισης. Οι λίμνες είναι στην άμεση αναπτυξιακή προτεραιότητά μας στο τουρισμό, την αλιεία και τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Υπουργέ σας έχω στείλει μια προσωπική επιστολή, την οποία καταθέτω στα πρακτικά. Επίσης, έχουν στείλει επιστολές ο Δήμαρχος Αμυνταίου και ο Δήμαρχος Φλώρινας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κ. Μπίρος τάσσεται ανοιχτά υπέρ του Αμυνταίου ως έδρα του Φορέα με ανάρτησή του στην Διαβούλευση του νόμου. Τέλος έστειλε χθες επιστολή και ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας με τίτλο όδινεν όρος, έτεκεν μυν, η Βεγορίτιδα στη γωνία. Κύριε Υπουργέ αυτά τα παιδιά της προστασίας Βεγορίτιδας μάχονται είκοσι χρόνια σχεδόν μόνα τους για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της περιοχής. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη αυτή την επιστολή. Άλλωστε, στην επιτροπή περιβάλλοντος που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα τους φωνάξαμε στη Βουλή και στήριξαν αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο φωνάξαμε στην Βουλή όλους τους φορείς. Τους φωνάξαμε για να στηρίξουν αυτή την άποψη, ότι  Φορέας Διαχείρισης πρέπει να είναι στο Αμύνταιο. Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι ο καθρέφτης του μέλλοντός μας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

Συζητείται σήμερα στην Επιτροπή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Με τον νόμο αυτό θα καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura, μεγάλο μέρος των οποίων είχε αφεθεί ακάλυπτο και απροστάτευτο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Συγκροτούνται μικρότερα και αποδοτικότερα σχήματα διοίκησης προκειμένου να είναι πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά στις αποφάσεις τους σε σχέση με τα παλιότερα δυσκίνητα διοικητικά συμβούλια. Σημαντική καινοτομία αποτελεί, επίσης, η συμμετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των ίδιων των πολιτών στα σχήματα διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει άμεση παρουσία των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα έχουν λόγο και άποψη για την λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.

Με τον νέο νόμο εισάγεται ένα πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας στα οικονομικά των Φορέων, στους πόρους τους, στην επιλογή του προσωπικού τους αλλά και στις αρμοδιότητές τους.

Θα ήθελα να σταθώ, όμως, περισσότερο σε ένα ζήτημα σχετικό με την χωρική αρμοδιότητα που αφορά την Δυτική Μακεδονία. Όπως γνωρίζετε στην Δυτική Μακεδονία λειτουργεί ήδη ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών με έδρα τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του νομού Φλώρινας, ο οποίος θα συνεχίσει να λειτουργεί και με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτό συγκαταλέγεται σίγουρα στα θετικά.

Με τον νέο νόμο, όμως, προβλέπεται η σύσταση και ενός δεύτερου φορέα διαχείρισης όλων των Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην προστασία των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας και σε ορισμένους ορεινούς όγκους, όπως ο Γράμμος, ο Βούρινος και τμήμα του όρου Βόρας. Η σύσταση ενός νέου φορέα που θα στοχεύει στην προστασία κυρίως των λιμναίων οικοσυστημάτων της Περιφέρειάς μας αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα όλων μας. Προσωρινή έδρα του υπό σύσταση Φορέα είναι η Καστοριά.

Γνωρίζουμε, όμως, όλοι ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του υδάτινου στοιχείου της περιφέρειάς μας βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Π.Ε. Φλώρινας. Ο νομός Φλώρινας διαθέτει 6 λίμνες, 3 φράγματα και μεγάλους ορεινούς όγκους. Μόνο στον Δήμο Αμυνταίου Φλώρινας υπάρχουν 4 φυσικές λίμνες, η Βεγορίτιδα, η λίμνη Πετρών, η Ζάζαρη και η Χειμαδίτιδα. Όλες αποτελούν καταφύγια άγριας ζωής και οικοσυστήματα που συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορώ να  καταλάβω πως μπορούν να διαχειριστούν όλες αυτές οι λίμνες όταν η έδρα του φορέα βρίσκεται στην Καστοριά.

Ειδικά ως προς την Βεγορίτιδα γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν στις παραλίμνιες περιοχές. Σας προτρέπω να δείτε τα πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο για το θέμα με την παρουσία και της τοπικής κοινωνίας.

Για άλλη μια φορά προτείνω να οριστεί το Αμύνταιο Φλώρινας ως έδρα του υπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, καθώς βρίσκεται στο κέντρο των περισσότερων λιμνών της Περιφέρειας. Η κοντινότερη απόσταση της έδρας του Φορέα από τις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές θα λύσει πολλά προβλήματα, που προκύπτουν καθημερινά.

Δεν είναι μια πρόταση στενά τοπική. Είμαι υπέρ της ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. Θέλουμε τα καλύτερα για όλη την περιφέρεια. Το συγκεκριμένο ζήτημα όμως προκύπτει από αντικειμενικά δεδομένα. Το μεγαλύτερο μέρος των προστατευόμενων περιοχών είναι εντός των ορίων του νομού Φλώρινας.