Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Φλώρινας ζητά την παραμονή 250 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας
ΠΑΣΟΚ ΚΊΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΉΣ
250 νέοι,από 22 έως 39 ετών, οι οποίοι απασχολήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 και εξυπηρέτησαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών , με ζήλο και επιστημονική γνώση, απευθύνουν με επιστολή τους έκκληση πρός όλους τους βουλευτές , τους υποψήφιους βουλευτές, τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες ,για την ΠΑΡΑΜΟΝΗ τους στις θέσεις εργασίας που κατείχαν, με νόμιμες διαδικασίες και με βάση την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο με τη δική του απόφαση 346/20 -ΑΔΑ Ψ5ΖΥ7ΛΨ -BB, αποδέχεται τη θέση των προίστάμενων των υπηρεσιών που απασχολούνταν οι ως άνω υπάλληλοι και των πολιτικών προϊσταμένων τους , ότι ήταν αποφασιστική η συμβολή τους και ότι υπάρχει αναγκαιότητα παραμονής τους στις θέσεις τους, ΔΕΝ λαμβάνει πρωτοβουλία για τη δικαίωση των συγκεκριμένων νέων.
Περιμένουμε οι βουλευτές, οι πολιτευτές και ολοι οι θεσμικοί παράγοντες , να διεκδικήσουν την παραμονή των παραπάνω υπαλλήλων στις θέσεις τις οποίες κατείχαν, δίνοντας έτσι περιεχόμενο στην έννοια της εργασίας για τους νέους ανθρώπους, της παραγωγικότητας και της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.
Για την νομαρχιακή
Γραμματέας
Σταιος Ευάγγελος
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Δημητρόπουλος Εμμανουήλ