Η συνάντηση των υποψηφίων Δημάρχων Φλώρινας στο Επιμελητήριο (φωτογραφίες & βίντεο)

Τις προτάσεις και τις ιδέες του για την αναπτυξιακή προοπτική του δήμου, αλλά και τη συνεργασία με το Επιμελητήριο, ανέπτυξαν υποψήφιοι δήμαρχοι Φλώρινας στη συνάντηση που διοργάνωσε η διοίκηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι Βασίλης Γιαννάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Φαρμακιώτης, οι οποίοι απάντησαν σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με:

Την οργάνωση της αγοράς & δημιουργία Εμπορικού Κέντρου στη Φλώρινα

Την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου προγράμματος ‘’Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη’’

Την υλοποίηση του υπό έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος ‘’Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου’’ (Open Mall)

Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Αλληλέγγυας Οικονομίας και Συνεργατικών Δημοτικών Επιχειρήσεων (Θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας)

Τη δομή στήριξης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επαναχωροθέτηση των Υπαίθριων Λαϊκών Αγορών οι οποίες θα πρέπει να προωθούν τοπικά προϊόντα αλλά και να προβάλλουν την τοπική γαστρονομία προσελκύοντας τουρισμό.

Τον Αγροτουρισμό και αν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς

Τη μείωση Δημοτικών τελών- εφαρμογή της ανταποδοτικότητας (ανακύκλωση κ.α.) με στόχο τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Τη ΒΙ.Π.Ε.

Τη λειτουργία Διαμετακομιστικού Κέντρου (Χερσαίου Λιμένα)

Την πρόταση του Επιμελητηρίου Φλώρινας για την Βαλκανική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου