Η Φλώρινα και η αναγκαία Στροφή στο Μέλλον ως ορόσημο για την Εξωστρέφεια – Γράφει ο Βαγγέλης Νομικός

Μια κοινωνία 20.000 κατοίκων σε μια επικράτεια του δυτικού κόσμου με 20.000 κατοίκους, υπό φυσιολογικές συνθήκες, απαιτεί 240tn ορυκτών καυσίμων, 6.400t νερού και 50tn τροφίμων κάθε μέρα. Δεδομένα που είναι σημαντικό να καταγράφονται και να βοηθούν στη σωστή λήψη αποφάσεων για να παίρνονται πιο γρήγορα ορθές αποφάσεις.

Μοντέλο διοίκησης, επιχειρησιακοί μηχανισμοί ενός δήμου και κάποιες σημαντικές παραδοχές.

 1. Εμπράκτως οι Αντιδήμαρχοι καλούνται, να επιτελέσουν έναν ρόλο, όπως αυτός ανατείθεται από την κεφαλή (δήμαρχος). Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι συνεπικουρούν σε αυτό το έργο, αμισθί, έχοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες, ενισχύοντας την διοίκηση. Αδήριτη είναι και η ύπαρξη ενός συμβούλου, ειδικού, επι των θεμάτων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέση που ως τώρα, δυστυχώς, δεν έχει αναληφθεί από κανέναν, με αποτέλεσμα την ανύπαρκτη επαφή της Δημοτικής αρχής με τους δημότες της.
 2. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α αλλά και τα Ν.Π.Ι.Δ.

Κι εδώ παρατηρείται μία σύγχυση. Οι δήμοι, στην προσπάθεια τους, να αποκτήσουν διαχρονικά, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε ποικίλους άξονες, που αποτελούν αναπτυξιακό μοχλό για αυτούς, όπως η αξιοποίηση κοινόχρηστων αλλά και ιδιωτικών χώρων, ή η προστασία του περιβάλλοντος,βρίσκουν πληθώρα εμποδίων. Στην ΔΕΥΑΦ, που είναι και το πλέον γνωστό Νομικό Πρόσωπο, λείπουν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και οι στόχοι. Αξιοσημείωτη και καθόλα σημαντική, είναι η ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., που θα συλλέγει, όλους τους αντισταθμιστικούς πόρους και θα υλοποιεί ενεργειακά projects (ενεργειακές κοινότητες, μονάδα βιομάζας στην Βι.Πε.) με στόχο την μείωση των δημοτικών τελών των κατοίκων.

 1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ, έχουν θεσμοθετηθεί  σύμφωνα με τον Ν.4674/20 και στόχο έχουν την παροχή διοικητικής υποστήριξης στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και στην υπηρεσία δόμησης. Δυστυχώς, και παρά τις μάταιες προσπάθειες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρατηρείται έντονα, η μη αξιοποίηση και εφαρμογή του Δήμου, για την ανακούφιση και εξυπηρέτηση των δημοτών, των απλοποιημένων υπηρεσιών, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμοστεί.
 2. Οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις , είναι επίσης Νομικά Πρόσωπα και έχουν σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών σε τομείς, όπως του αθλητισμού, της παιδείας, του πολιτισμού, των υποδομών και του περιβάλλοντος, καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Και εδώ παρατηρείται μία έντονη ανωμαλία, προερχόμενη, από την αναλγησία του Δήμου. Αποτέλεσμα της αδιαφορίας αυτής, είναι ο Δήμος, να μην αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται και να μην προτρέπει ούτε να συντονίζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιχειρήσεων για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Στην πράξη λειτουργεί τυπικά εκτελώντας προγράμματα ΚΔΑΠ και ΚΗΦΗ που έχουν έναν μικρό βαθμό απορρόφησης καθώς και κάποια ολιγομηνα προγράμματα απασχόλησης εργαζομένων.

Και κάποιες παραδοχές σε σημαντικούς άξονες:

 1. Η κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή ενισχύεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
  καθώς εκείνος, έχει θεσμική υποχρέωση, να υποστηρίζει προγράμματα για την παιδική
  προστασία, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, των
  ηλικιωμένων, τις κοινωνικές πολιτικές στέγασης, τα σχολικά γεύματα. Δυστυχώς όμως, απουσιάζει η ισχυρή διαμεσολάβηση του Δήμου με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους (ΤΕΒΑ) με την φιλανθρωπική δράση της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των Πολιτών. Παράλληλα απουσιάζει και η βούληση για ένα Κοινωνικό Ιατρείο με στελέχωση ικανή, να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα και να υποστηρίζει απλές αλλά ζωτικές υπηρεσίες για την κοινωνία, όπως την χωροθέτηση των απινιδωτών στα όρια όλου του Δήμου.
 2. Προσβασιμότητα με μεταφορές στο αστικό περιβάλλον εφαρμόζοντας το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη αλλά και στα χωριά του Δήμου. Ένα δίκτυο μεταφοράς από τον Δήμο, που θα έχει αφετηρία εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην
  στρατόπεδο Τάγαρη και δορυφορικούς τερματικούς σταθμούς με μετρητές κίνησης σε όλες
  τις γειτονιές της πόλης, ενώ θα καλύπτει σταθερά όλα τα χωριά ακόμα και τις νυχτερινές ώρες. Με βάση την ορθολογική λειτουργία σταθερής τροχιάς από τον Δήμο θα ελέγχεται η στάθμευσή σε συγκεκριμένες ζώνες εντός πόλεως. Δυστυχώς, μέχρι τότε μαίνεται η
  διαμάχη για το ποιος ιδιωτικός φορέας, θα έχει ετησίως, το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των επιχορηγούμενων μεταφορών και όπως αναφέρθηκε και στην αρχή δεν αφήνει ακόμα και σήμερα δεδομένα, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός βιώσιμου πλάνου
  συγκοινωνιών.
 3. Έξυπνη Εξειδίκευση και  Καινοτομία.

Τόσο για τον Δήμο, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθορίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου, την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, του, Internet και της τεχνητής νοημοσύνης. Για άλλη μία φορά δεν διαφαίνεται η σωστή προσέγγιση και κατά συνέπεια ο φορέας του Δήμου, που θα καθοδηγήσει την προσπάθεια και θα επιταχύνει την πορεία προς τους εθνικούς στόχους όπως αναφέρονται στον Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 –2025.

 1. Η Κυκλική Οικονομία, όλες οι ενέργειες για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και ο περιορισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος μπορούν, να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για την Πράσινη Μετάβαση και την Κλιματική Αλλαγή. Δυστυχώς, πέρα από κάποιες κοινοτικές ή κατευθύνσεις, δεν έχουν παρθεί πρωτοβουλίες για έργα όπως βιοκλιματικές μελέτες για κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος, για τα δημοτικά σχολεία – πέραν εξαιρέσεων που ακολουθούν συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα – μέσω ευρωπαϊκών έργων, όπως αυτά του Ορίζοντα 2020 αλλά και μια τυπική υποδομή για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων καθώς ο τελευταίος ενεργός αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του Δήμου Αμυνταίου.

Ποιό είναι όμως το όραμα μας και  οι άμεσες ενέργειες;

Το όραμα είναι ο Δήμος Φλώρινας να γίνει ένας πρότυπος και αποτελεσματικός Δήμος, με μια διοίκηση, που θα δίνει έμφαση στην Κοινωνική Συνοχή, θα βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο καθώς και την Αστική Ανθεκτικότητα.

Είναι σαφές πως δεν γίνεται να παραγκονίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, που δεν είναι μόνο η σύνδεση με την Εγνατία, αλλά και η εικόνα εγκατάλειψης σε πολλά χωριά που ακόμα
και σήμερα δεν έχουν πόσιμο νερό. Δεν ξεχνάμε τα λάθη του παρελθόντος, που άφησαν έναν Δήμο τελείως αίωρο σχετικά με την απόφαση, να σταματήσει η τηλεθέρμανση και να επιλεχθεί σε κεντρικό επίπεδο η εναλλακτική του Φυσικού Αερίου. Μια πόλη, που καταδυναστεύεται από την Γραφειοκρατία σε επίπεδο Δήμου, με γραμμές Δημότη, που είναι μια φαρσοκωμωδία και υπονομεύουν μέρα με την μέρα κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία. Αναντίρρητα, απουσιάζει μια ισχυρή δημοτική παρέμβαση, που με τον ενδεδειγμένο τρόπο διοίκησης της, θα απεμπολίσει μια και έξω τον πελατειακό τρόπο διακυβέρνησης και θα ψηφιοποιήσει τα πάντα προς όφελος του δημότη.

Καταλήγοντας, στον κώδικά συμπεριφοράς των αιρετών οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται
πως οι αποφάσεις, που πρέπει να λαμβάνονται στην Αυτοδιοίκηση οφείλουν να είναι δίκαιες, ηθικές και νόμιμες, αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων, αρνούμενοι προσωπικών ωφελημάτων, διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα στην διαδικασία προμηθειών και προσλήψεων, αποφεύγοντας της διακρίσεις και διασφαλίζοντας την εργασιακή ειρήνη. Αν στον απολογισμό σας λίγο πριν τις κάλπες, εντοπίζετε τις προαναφερθείσες ”αμέλειες” , που καθημερινά αποβαίνουν μοιραίες για εσάς, αλλά και την νέα γενιά, που έπεται στον Δήμο μας, στην Φλώρινα ήρθε η στιγμή να κάνετε την Στροφή στο
Μέλλον.

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος,

Με το συνδυασμό Φλώρινα Στροφή στο Μέλλον του Κώστα Φιλιππίδη.

Βαγγέλης Νομικός