Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για την πύκνωση των δρομολογίων σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης – Φλώρινας

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για την πύκνωση των δρομολογίων σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης- Φλώρινας και τη μείωση του κόστους μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Για την πύκνωση των δρομολογίων Θεσσαλονίκης- Φλώρινας και τη μείωση του κόστους μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα.

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το Υπόμνημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νάουσας όπου ζητούν μεταξύ άλλων την πύκνωση των δρομολογίων Θεσσαλονίκης – Φλώρινας και τη μείωση του κόστους μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα.

Αθήνα 22/07/2022
Οι καταθέτοντες βουλευτές