Κυριάκος Βελόπουλος: «Ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό»

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Θεσσαλονίκη, 03/09/2020

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Προς: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό»

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με ανησυχίες, που εκφράζονται από κτηνοτρόφους αρκετών Περιφερειακών Ενοτήτων, ιδιαιτέρα της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πέλλας, της Φλώρινας και προσφάτως, της Καρδίτσας, ο καταρροϊκός πυρετός, μια ιογενής και λοιμώδης νόσος των μηρυκαστικών, προσβάλλει, αυτή τη χρονική περίοδο, το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων μας και ιδίως, τα πρόβατα, στα οποία, ο εν λόγω ιός εμφανίζεται με ορατά συμπτώματα. Η θνησιμότητα της νόσου είναι υψηλή και παρατηρούνται οι επιπλοκές της σε δευτερογενές χρονικό στάδιο, μετά τη μετάδοσή της, με αδυναμία πρόσληψης τροφής, οφθαλμικά εκκρίματα, πνευμονίες κλπ.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να ανασχέσετε και να περιορίσετε την εξάπλωση της άνω νόσου, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας;
2. Βρίσκονται οι κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε ετοιμότητα για να παράσχουν την ενδεδειγμένη αρωγή, η οποία, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απολύτως αναγκαία;
3. Έχει καταγραφεί, κατά την διαδικασία της εισαγωγής στη χώρα ζώντων ζώων, νόσηση των τελευταίων από τη συγκεκριμένη νόσο; Αν ναι, ποια μέτρα λαμβάνονται εναντίον της χώρας εκ της οποίας εισήρθαν τα εν λόγω ενδεχόμενα νοσούντα ζώντα ζώα;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

 

Αθήνα, 10/11/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 920/217466

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ:        «Λήψη μέτρων αντιμετώπισης του Καταρροϊκού Πυρετού του

προβάτου»

ΣΧΕΤ:         1. Η Ερώτηση 8738/04-08-2020

 1. Η Ερώτηση 8899/24-08-2020
 2. Η Ερώτηση 9041/28-08-2020
 3. Η Ερώτηση 9123/01-09-2020
 4. Η Ερώτηση 9237/03-09-2020
 5. Η ΠΑΒ 2689/09-09-2020
 6. Η ΠΑΒ 2690/09-09-2020
 7. Η ΠΑΒ 2702/09-09-2020

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις και αναφορές που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Λιακούλη, Μ. Χαρακόπουλος, Δ. Μανωλάκου, Ν. Καραθανασόπουλος, Λ. Στολτίδης, Γ. Στύλιος, Κ. Βελόπουλος, Γ. Κοτρωνιάς, Ι. Σαρακιώτης και Θ. Χειμάρας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Αντιμετώπιση Ζητήματος – Μέτρα που λαμβάνονται

Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, έχει εκδώσει σειρά εγκυκλίων σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος, όπως κάτωθι αναλυτικώς αναφέρονται.

Με τις εν λόγω εγκυκλίους ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την εκδήλωση των εστιών του νοσήματος στη χώρα μας από τον ορότυπο 4, επισημάνθηκε η εφαρμογή μέτρων, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ορίστηκαν οι ζώνες ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις επιβεβαιωμένες εστίες, επανακαθορίστηκαν τα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του νοσήματος ανάλογα με την πορεία της νόσου σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις των ζώων και δόθηκαν οδηγίες για μέτρα, που πρέπει να ληφθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Επιπλέον, με την από 07.10.2020 εγκύκλιο, παρέχονται στις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές περαιτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες, σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών και τους περιορισμούς, που έχουν προκύψει από την επιβολή των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Εκτός από τις εγκυκλίους, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του νοσήματος, έχει διαβιβαστεί προς τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας και έγγραφο του Τμήματος Παρασιτολογίας-Παρασιτικών Νοσημάτων Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, με αναλυτικές πληροφορίες για το νόσημα, για τα έντομα Culicoides που μεταδίδουν τον ιό, την καταπολέμησή τους, την εφαρμογή εντομοαπωθητικών και εντομοκτόνων και την τοποθέτηση εντομοπαγίδων.

Οι εγκύκλιοι, όπως και το ως άνω ενημερωτικό έντυπο, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr: Αγρότης-Επιχειρηματίας ^ Κτηνοτροφία ^ Αιγοπρόβατα ^ Ασθένειες ^ Αιγοπροβάτων ^ Καταρροϊκός Πυρετός).

Επίσης, κρίσιμο είναι να αναφερθεί πως ήδη από την αρχή της επιζωοτίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καθοριστεί η διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων για ορολογικές και μοριακές εξετάσεις και να συζητηθούν τεχνικά θέματα σχετικά με την πραγματοποίηση εμβολιασμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας μας, οι κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, μετά την ενημέρωσή τους με τις προαναφερθείσες εγκυκλίους και με τη συνεχή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Υγείας των Ζώων), καθώς και με τη συγκρότηση των κατά τόπους Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του Νοσήματος, βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Άλλωστε, οι επίσημοι Κτηνίατροι των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του Νοσήματος, όπως και αυτοί της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής, έχουν την εμπειρία της προηγούμενης εκτεταμένης επιζωοτίας του έτους 2014 από τον ίδιο ορότυπο του ιού.

Οι εγκύκλιοι, που έχουν εκδοθεί σχετικά με το θέμα της αντιμετώπισης του Καταρροϊκού Πυρετού και καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης της νόσου στη χώρα μας από τους εμπλεκόμενες φορείς, είναι οι ακόλουθες:

α) Η υπ.’ αριθμ. 1804/215861/04-08-2020 εγκύκλιος, με θέμα «Ενημέρωση για εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Κοζάνης και Καστοριάς και λήψη σχετικών μέτρων»,

β) Η υπ.’ αριθμ. 1854/224667/12-08-2020 εγκύκλιος, με θέμα «Ενημέρωση για εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Πέλλας-λήψη σχετικών μέτρων»,

γ) Η υπ’ αριθμ. 2005/239563/01-09-2020 εγκύκλιος, με θέμα «Ενημέρωση για τις εστίες Καταρροϊκού Πυρετού, 01.09.2020»,

στ) Η υπ’ αριθμ. 2134/254585/15-09-2020 εγκύκλιος, με θέμα «Ενημέρωση για τις εστίες Καταρροϊκού Πυρετού, 11.09.2020 και διευκρινίσεις για μετακινήσεις» και δ) Η υπ’ αριθμ. 2379/274462/07-10-2020 εγκύκλιος, με θέμα «Ενημέρωση για τις εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στη Χώρα, μας και την εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο της νόσου».

η) την υπ’ αριθμ. 1968/234989/26-08-2020 εγκύκλιο, με θέμα «Εμβολιασμός κατά του οροτύπου 4 του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» και

ε) την υπ’ αριθμ. 2135/254593/15-09-2020 εγκύκλιο, με θέμα «Καταχώρηση εμβολιασμών κατά του οροτύπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».

Β. Εμβολιασμός

Σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, σημειώνεται ότι η Κεντρική Αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος στην ηπειρωτική χώρα, β) το εκτιμώμενο κόστος μίας εθνικής εκστρατείας υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς και τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας των απαιτούμενων δόσεων εμβολίων σε μία τέτοια περίπτωση,

γ) τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

δ) τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της ασθένειας υπέρ της πραγματοποίησης εθελοντικού εμβολιασμού για τον ορότυπο 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού,

ε) το γεγονός ότι η χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων κατά του συγκεκριμένου ορότυπου του ιού αποτελεί τεκμηριωμένα αποτελεσματικό συμπληρωματικό μέτρο καταπολέμησης της νόσου, σε συνδυασμό με τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων και τον έλεγχο των μετακινήσεων ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών,

στ) το αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση τις εισηγήσεις των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της ασθένειας Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης για πραγματοποίηση εμβολιασμού,

ζ) τους διαθέσιμους πόρους και

η) τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον περιορισμό των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου και της εξάπλωσης της κυκλοφορίας του ιού στις χώρες της Ευρώπης, όπου έχει δραματοποιηθεί εμβολιασμός για την αντιμετώπισή της,

Εξέδωσε την υπ.’ αριθμ. 1968/234989/26.08.2020 εγκύκλιο σχετικά με την εθελοντική εφαρμογή του εμβολιασμού με αδρανοποιημένα εμβόλια κατά του ορότυπου 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, όπου περιλαμβάνονται και στοιχεία για τις δυνατότητες κάλυψης της δαπάνης της προμήθειας των εμβολίων. Ειδικότερα προβλέπεται:

α) Κάλυψη της δαπάνης αρχικώς από τις Περιφέρειες, όπου επιβεβαιώνονται εστίες και, σε δεύτερο χρόνο, από το ΥΠΑΑΤ, μετά την έγκριση του σχετικού προγράμματος εμβολιασμού υποβληθέντος από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού και Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1777/211994/31-7-2020  (Β’3309) ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων για το έτος

 1. Επισημαίνεται, ότι η έγκριση των προγραμμάτων θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της τρέχουσας επιζωοτιολογικής κατάστασης στην εκάστοτε Περιφέρεια.

β) Κάλυψη της δαπάνης από τις Περιφέρειες, όπου δεν επιβεβαιώνονται εστίες, μετά τη γνωστοποίηση του σχετικού προγράμματος εμβολιασμού στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

γ) Κάλυψη της δαπάνης αγοράς του εμβολίου από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο σε όλη την επικράτεια.

Σημειώνεται, ότι η Κεντρική Αρμόδια Αρχή έχει δεχθεί έως σήμερα τα κάτωθι υποβληθέντα αιτήματα έγκρισης προγραμμάτων εμβολιασμού:

 • από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
 • από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 69.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 • από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 22.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 • από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Μαγνησίας και Σποράδων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 22.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 • από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Τρικάλων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

– από το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εμβολίων για τον ορότυπο 4 του Καταρροϊκού Πυρετού ύψους 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των ως άνω δαπανών.

Πληροφοριακά αναφέρεται επίσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή βάση καταχώρησης εμβολιασμών για τον Καταρροϊκό Πυρετό, ώστε να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα στη διάθεση των εμβολίων. Επιπρόσθετα, καταρτίστηκε ένα σύστημα για την καταγραφή της πραγματοποίησης των εμβολιασμών και τη συλλογή στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο που εμβολιάζεται, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2135/254593/15-09-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων, προκειμένου τα στοιχεία εμβολιασμού να καταχωρηθούν σε μία ενιαία βάση εποπτείας της εφαρμογής των εμβολιασμών στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Γ. Αποζημιώσεις Πληγέντων από τον Καταρροϊκό Πυρετό

Όσον αφορά στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων, που έχουν πληγεί από τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1. της υπ’ αριθμ. 1777/211994/31-7-2020                                                                  (Β’3309) ΚΥΑ, για το έτος 2020

καταβάλλεται άμεση και προσήκουσα χρηματική αποζημίωση «σε ποσοστό 100% και εντός των ορίων της μοναδιαίας αξίας του άρθρου 8, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί, στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων τους, συμπεριλαμβανομένων των ζώων υδατοκαλλιέργειας, των μελισσοσμηνών και των κυψελών τους, ή ενδεχομένως σε υποχρεωτική καταστροφή των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για τον καταρροϊκό πυρετό οι θανατώσεις και οι καταστροφές ζώων, ύστερα από την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, διενεργούνται μόνο στα ζώα που η βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων την επιβάλλει για ανθρωπιστικούς ή λόγους ορθολογικής διαχείρισης και μετά από σχετική έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας».

Δ. Αποζημιώσεις Πληγέντων από τον Καταρροϊκό Πυρετό το έτος 2014

Η παρούσα πολιτική ηγεσία αντιλαμβανόμενη το πάγιο και δίκαιο αίτημα των κτηνοτρόφων του Τυρνάβου, οι οποίοι επλήγησαν από καταρροϊκό πυρετό το 2014, για αποζημίωση, προχώρησε με νομοθετική ρύθμιση στην επίλυση ενός ζητήματος που εκκρεμούσε επί έξι ολόκληρα χρόνια, χωρίς υπαιτιότητα των κτηνοτρόφων. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το έτος 2014, η ηπειρωτική χώρα, καθώς και μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας (Κρήτη, Κυκλάδες, Νησιά Ιονίου), επλήγησαν από μία εκτεταμένη επιζωοτία Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου από τον ορότυπο του ιού 4 (BTV4).

Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4691/2020 (Α’108) με τίτλο: «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» προβλέπεται, ότι οι εκτροφείς που προσκόμισαν νεκρά βοοειδή, πρόβατα ή αίγες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, στις κτηνιατρικές αρχές κατά τα έτη 2014 και 2015, προκειμένου να εξεταστούν για μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) και σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (ΣΕΒ), ανεξάρτητα εάν πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή εξέταση από τις κτηνιατρικές αρχές, δικαιούνται επιχορήγησης. Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με την κατανομή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2045/243328/04.09.2020 Απόφασης του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 251.970 ευρώ, στους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Λάρισας.

Ε. Εντομοκτόνα – Εντομοαποθητικά.

Σχετικά με τη δαπάνη προμήθειας εντομοκτόνων-εντομοαπωθητικών, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των εντόμων-φορέων του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος (Β), εδάφιο (β) της αριθ. 1777/211994/31-07-2020 (Β’3309) ΚΥΑ, στις επιλέξιμες

δαπάνες ως λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται «…οι δαπάνες αγοράς εντομοκτόνων ή και εντομοαπωθητικών από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την καταπολέμηση των εντόμων-φορέων που είναι υπεύθυνα για την μετάδοση του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στα πλαίσια προγραμμάτων που καταρτίζουν και εκτελούν οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών».

Σχετικά με την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, επισημαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος (Β), εδάφιο (γ) της ως άνω ΚΥΑ, ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: «Οι δαπάνες αγοράς εντομοκτόνων από τους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση των εντόμων-φορέων που είναι υπεύθυνα για την μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Για την καταβολή ενισχύσεων στους εκτροφείς ζώων στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου απαιτείται βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ ότι τα μέτρα που συνδέονται με αυτές ήταν αναγκαία και ορθώς ελήφθησαν».

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1931/231265/21.08.2020 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία καλύπτεται η δαπάνη της προμήθειας εντομοκτόνων, που εφαρμόζονται άπαξ σε ζώα, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων ή/και αιγοειδών ή/και βοοειδών όπου επιβεβαιώθηκε κρούσμα της νόσου ή οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης ελέγχου, δηλαδή σε ακτίνα 20 χλμ γύρω από μία επιβεβαιωμένη εστία Καταρροϊκού Πυρετού από τον ορότυπο 4 του ιού.

Σημειώνεται, ότι ο κατάλογος εγκεκριμένων σκευασμάτων για υπολειμματικούς ψεκασμούς δίπτερων υγειονομικής σημασίας έχει επικαιροποιηθεί και είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

ΣΤ.  Εισαγωγή ευαίσθητων ειδών στον Καταρροϊκό Πυρετό (βοοειδή, πρόβατα,

αιγοειδή) στη χώρα από άλλες χώρες

Σχετικά με την εισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών στον Καταρροϊκό Πυρετό (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) στη χώρα από άλλες χώρες ή Κράτη-Μέλη, επισημαίνεται ότι εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007, σύμφωνα με το καθεστώς, που ισχύει για τη νόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή στην περιοχή προέλευσής τους. Πληροφορίες για το εν λόγω καθεστώς στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.eu.ropa. eu/food/animals/ animal-diseases/control- measures/bluetongue en .

Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές ενημερώνονται συστηματικά για τη διακίνηση ζώντων ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών και προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους των υγειονομικών τους πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων διακίνησής τους, κατά την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, προβλέπεται ο λεπτομερής έλεγχος του καθαρισμού και της απολύμανσης των μεταφορικών οχημάτων μετά την εκφόρτωσή τους. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση εισαγωγής στη χώρα ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών, που κατάγονται από χώρες ή Κράτη-Μέλη, όπου, τη δεδομένη χρονική περίοδο, εκδηλώνονται εστίες Καταρροϊκού Πυρετού ή/και αποτελούν (ή περιέχουν) ζώνες περιορισμού για έναν ή περισσότερους ορότυπους του ιού, κατά την άφιξή τους λαμβάνονται μέτρα, όπως: ατομική κλινική εξέταση των ζώων, δειγματοληψίες αίματος κ.λπ. Σε περίπτωση ανεύρεσης ζώων με θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώματος του ιού, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

Επισημαίνεται ότι, σχετικά με την εκδήλωση εστιών της νόσου σε γειτονικές χώρες, δεν έχει διαπιστωθεί διακίνηση ζώων από τις εν λόγω περιοχές ως αιτία εμφάνισης του νοσήματος. Τα έντομα φορείς του ιού μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις με παθητικά ρεύματα αέρα, γεγονός που συντελεί στην ταχεία εξάπλωση του νοσήματος.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί η πρόσληψη εκατόν ογδόντα (180) μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων, εκ των οποίων σαράντα έξι (46) είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, για την Κεντρική και τις Αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καλυφθούν πιεστικές, πάγιες και διαρκείς ανάγκες του οικείου φορέα. Το ανωτέρω ζήτημα βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων από το ΑΣΕΠ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ