Κ. Βελόπουλος: “Χωρίς προστασία παραμένουν οι τέσσερις λίμνες: Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Βεγορίτιδα και Πετρών”

Θεσσαλονίκη, 13/01/2021

Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:           Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ:           «Χωρίς προστασία παραμένουν οι τέσσερις λίμνες: Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη,

Βεγορίτιδα και Πετρών, του οροπεδίου Αμυνταίου Φλώρινας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Κάτοικοι του Αμυνταίου Φλώρινας, μετά από επικοινωνία τους μαζί μας, με αφορμή την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πλάνο της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», που παρουσιάστηκε στα τοπικά Μ.Μ.Ε. από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μας ενημέρωσαν για τον «άξονα προτεραιότητας 6», του παραπάνω προγράμματος, που αναφέρεται στην «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με έμφαση σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως του οροπεδίου του Αμυνταίου. Μας κατήγγειλαν οι ως άνω ότι, οι τέσσερις λίμνες του οροπεδίου του Αμυνταίου παραμένουν χωρίς προστασία, παρ’ ότι έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000», ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» και «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας».

Συγκεκριμένα, από καταγγελίες των ντόπιων κατοίκων, καθώς και από δημοσιεύματα ειδικών επιστημόνων της περιοχής τους, μας μεταφέρθηκε ότι: στις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη παρατηρούνται φαινόμενα ευτροφισμού, δηλαδή, ταχεία επέκταση του καλαμιώνα, σε ποσοστό 80%, με αρνητικές συνέπειες στην ορνιθοπανίδα αλλά και στην παραγωγή των ψαριών, που προέρχεται, κυρίως, από υπολείμματα λιπασμάτων, που καταλήγουν εκεί, μέσω των αποστραγγιστικών τάφρων, καθώς και από ρύπανση από κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ σημαντικό είναι και το πρόβλημα των φερτών υλικών.

Η λίμνη Πετρών αντιμετωπίζει προβλήματα καταπατήσεων, διαχείρισης των καλαμιώνων, καθώς και ρύπανσης από αστικά και βιομηχανικά λύματα, τα οποία μεταφέρονται μέσω συνδετήριας τάφρου και στη Βεγορίτιδα. Στην, δε, Βεγορίτιδα παρατηρείται δραματική πτώση της στάθμης του νερού, καθώς και παράνομες επεκτάσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις, από τις οποίες έχουν αποσυρθεί τα ύδατα, οδηγώντας σε συρρίκνωση σημαντικά οικοσυστήματα, όπως είναι τα υγρά λιβάδια και οι καλαμιώνες. Καταγγέλλουν, κιόλας, οι ως άνω κάτοικοι ότι, για την προστασία των ανωτέρω λιμνών έχουν κατασπαταληθεί κοινοτικοί πόροι.

Στη Χειμαδίτιδα, για παράδειγμα, όπως μας ανέφεραν, μετά από μελέτες στο πλαίσιο προγράμματος «LIFE» (το οποίο διακόπηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), κατασκευάστηκε ανάχωμα, που αυξάνει την στάθμη του νερού, με χρηματοδότηση από το «Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας». Το αποτέλεσμα ήταν κατακλυσμός των καλαμιώνων σε ποσοστό 80% και εξαφάνιση πολλών τύπων οικοτόπων, για τα οποία η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο «NATURA 2000». Θεωρούν οι ανωτέρω κάτοικοι του Αμυνταίου ότι, ειδικά στις λίμνες της περιοχής, φαίνεται να υλοποιείται μια συνειδητή πολιτική αδιαφορίας για το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης, θεωρούν ότι, στερείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βασικό κομμάτι του φυσικού πλούτου της. Πιστεύουν οι κάτοικοι ότι, η αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων στην περιοχή τους είναι επένδυση στο μέλλον της Περιφέρειάς Δυτικής Μακεδονίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα εντός περιοχών με χαρακτηρισμό «NATURA 2000», του οροπεδίου του Αμυνταίου Φλώρινας, που άπτονται έργων, τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί με κοινοτικά κονδύλια;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ