Μήνυμα του βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Θεσπίστηκε το 1992 με στόχο να μας υπενθυμίζει τις ευθύνες που έχει η κοινωνία μας για την ισότιμη αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας, καθώς και την συμπερίληψη τους σε αυτήν.

Τα άτομα με αναπηρία, αποτελούν ένα ενεργό κομμάτι  της κοινωνίας μας που  έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ευημερία κάθε οργανωμένης κοινότητας, εφόσον επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χώρου, συμβατό με τις ανάγκες τους. Η διάθεση επαρκών μηχανισμών ώστε να μπορούν να δρουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ως ενεργοί πολίτες συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών δημοκρατιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου.

Η δημιουργία μιας κοινωνίας με συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς, είναι μια πρόκληση που εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη αλλά και επιτακτική, λόγω των δύσκολων καιρών που ζούμε. Η γόνιμη αποδοχή των Ειδικών Αναγκών και των  ιδιαιτεροτήτων, θα πρέπει να διασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων. Να μπορούν να επιλέγουν και να αποφασίζουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους, σε μια κοινωνία ευέλικτη και ανοιχτή, απαλλαγμένη από τον κοινωνικό ρατσισμό.

Με σεβασμό, ευαισθησία και έμπρακτο ενδιαφέρον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η ζωή των ανθρώπων αυτών να γίνει πιο εύκολη. Είναι υποχρέωση όλων μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία  όλων των  ατόμων με αναπηρία.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ