Μήνυμα του βουλευτή της Π.Ε Φλώρινας κ. Γιάννη Αντωνιάδη για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Η σημερινή μέρα έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Θεσπίστηκε το 1992 με στόχο να μας υπενθυμίζει τις ευθύνες που έχει η κοινωνία μας για την ισότιμη αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας, καθώς και την συμπερίληψη τους σε αυτήν.
Η δημιουργία μιας κοινωνίας με συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς, είναι μια πρόκληση που εμφανίζεται ακόμη πιο δύσκολη αλλά και επιτακτική, λόγω των δύσκολων καιρών που ζούμε.
Η γόνιμη αποδοχή των Ειδικών Αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων τόσο σε κοινωνικό αλλά και θεσμικό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων. Να επιλέγουν και να αποφασίζουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους, σε μια κοινωνία ευέλικτη και ανοιχτή.
Η στήριξη τους είναι υπόθεση όλων μας. Με σεβασμό, ευαισθησία και έμπρακτο ενδιαφέρον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η ζωή τους να γίνει πιο εύκολη. Είναι υποχρέωση όλων μας.