Νέα ήθη στον πολιτικό διάλογο!

Η Διοίκηση του Δήμου Αμυνταίου μας ζητάει να ψηφίσουμε για τα θέματα τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να πραγματοποιηθεί κανένας διάλογος και χωρίς να ακουστεί καμία άποψη! Συμπληρώνοντας στα χαρτάκια που μας μοιράστηκαν ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ…

Η φθηνή δικαιολογία του Covid-19 για την αποφυγή του δημοκρατικού διαλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, το έτος 2020, καταντά πολιτική γελοιότητα! Ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των υπολοίπων δήμων της χώρας συνεδριάζουν εδώ και μήνες διαδικτυακά, σε διαδικασίες που διενεργούνται απρόσκοπτα και χωρίς κανένα πρόβλημα, ο Δήμος Αμυνταίου μοιράζει χαρτάκια με κουτάκια για να συμπληρώσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΝΑΙ και ΟΧΙ, λες και γίνεται δημοψήφισμα!

Η απάντηση στο δίλημμα ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ να αξιοποιήσουμε απλές και δωρεάν πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων ή ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ έχει δοθεί από τις προηγούμενες αντιδημοκρατικές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολύ απλά δεν αντέχουν στην άλλη άποψη!

Σε κάθε περίπτωση η ουσία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η κατάθεση ιδεών και προτάσεων και η λήψη της τελικής απόφασης για κάθε θέμα, αφού ακουστούν όλες οι απόψεις και ενδεχομένως γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων άμεσα, δωρεάν και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες, τόσο από την πλευρά του διοργανωτή (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου) όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχος, εισηγητές θεμάτων). Φυσικά το καλύτερο είναι να υπάρχει και η δυνατότητα, εξίσου απλή από τεχνικής απόψεως, η τηλεδιάσκεψη να προβάλλεται διαδικτυακά έτσι ώστε να ενημερώνονται όσοι πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Αντί αυτών των απλών λύσεων η Διοίκηση του Δήμου Αμυνταίου προτιμά να καταστρατηγεί κάθε έννοια δημοκρατικού διαλόγου δείχνοντας πρωτοφανή αντιδημοκρατική αντίληψη και πρακτικές που ταιριάζουν σε τριτοκοσμικές χώρες.

Καταγγέλλουμε την κατάφορη παραβίαση του δικαιώματος των Δημοτικών Συμβούλων να προσέρχονται σε δημοκρατικό διάλογο για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Αμυνταίου και δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες. Αν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος έχουν την ελάχιστη πολιτική ευθιξία πρέπει αμέσως να ανακαλέσουν την απαράδεκτη διαδικασία επιστολικής ψήφου και να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων επιθυμούν για να επανέλθουν οι δημοκρατικές διαδικασίες στο Δημοτικό μας Συμβούλιο!

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνιάδης Θεοχάρης

Γεώργου Τρύφων

Κύρκου Κυριάκος

Τόμου Πέτρος

Τσαχειρίδης Σπύρος