Νέα σύνθεση του ΣΩ.Π. Σπάρτακος ΑΗΣ Μελίτης – Ο  Οικονομίδης Χρήστος  ανέλαβε καθήκοντα Πρόεδρου

Ο  Οικονομίδης Χρήστος  ανέλαβε καθήκοντα Πρόεδρου  μετά την αποχώρηση του Μάρου Μιχαήλ  λόγω συνταξιοδότησης.

Το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ του ΣΩ.Π Σπάρτακος  ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν ψηφοφορίας , αποφασίστηκε ότι μετά την αποχώρηση του συναδέλφου Μάρου Μιχαήλ από τη θέση του προέδρου του ΣΩ.Π , λόγω συνταξιοδότησης  ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΙΣΙΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΗΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ