Ολοκλήρωση της εισήγησης κατ’άρθρο του εισηγητή της κυβέρνησης και βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (συνεδρίαση της 24/11/2021) Ομιλία (κατ’άρθρο) του εισηγητή της κυβέρνησης και βουλευτή Φλώρινας, Γιάννη Αντωνιάδη, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο:

«Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχηθώ, από του βήματος, περαστικά στον Πρόεδρο, Γιώργο Βλάχο, πάντα σιδερένιος. Εμείς ξέρουμε, βέβαια, ότι ο Γιώργος Βλάχος γεννήθηκε σιδερένιος και δεν πτοείται από αρρώστιες.

Επίσης, να ανακοινώσω, από του βήματος της Βουλής, ότι σήμερα και οι επόμενες μέρες είναι μέρες γιορτής για το Νομό Φλώρινας, για το Δήμο Αμυνταίου, γιατί ένας αγώνας και αιτήματα δεκαετιών, με τη χθεσινή υπογραφή του Υπουργού, κ. Σκρέκα, έγιναν πράξη.

Χθες, στο Πράσινο Ταμείο, υπογράφηκε η ένταξη για εκπόνηση δύο μελετών των αρδευτικών δικτύων Βεγορίτιδας και Χειμαδίτιδας, ένα αίτημα πολλών δεκαετιών.

Χαιρετίζω, λοιπόν και εγώ, με τη σειρά μου, γιατί ήταν και μια προσωπική δέσμευση και μοιράζομαι σήμερα μαζί σας, σε ένα συναφές νομοσχέδιο, αυτή τη χαρά, την απόφαση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, γιατί άλλο ένα αίτημα υλοποιείται.

Να σας πω μόνο ότι το Αμύνταιο είναι η περιοχή που έκλεισαν οι πρώτες μονάδες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, κλείσανε λόγω παλαιότητας. Από το 2017, λειτουργούσαν με παράταση. Παρόλα αυτά, όμως, οι συνέπειες οι αρνητικές υπάρχουν.

Έτσι, έχουμε μία πράσινη μετάβαση, μάλλον μετάβαση στην πράσινη εποχή από τη λιγνιτική εποχή, που δικαιώνει τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης, να αναφέρω, κύριε Υπουργέ, δύο τρία εκκρεμή ζητήματα, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά. Εκκρεμεί η καταβολή της προσαύξησης του 30% για τα βιολογικά φασόλια Πρεσπών, από την ζημιά του 2019 και βεβαίως από τη ζημιά της άνοιξης του 2021, για τον αρακά.

Δύο σημαντικά θέματα που αφορά στο προανθικό στάδιο τις γεωργικές καλλιέργειες, για τις οποίες δώσαμε την παράταση ενός μηνός. Ελπίζουμε, όμως, να προχωρήσουν γρήγορα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πληρωθούν.

Επίσης, εδώ υπάρχει και μια εκκρεμότητα άλλη. Κάποιοι, την άνοιξη του 2021, που είχαν υποστεί αυτές τις ζημιές των γεωργικών καλλιεργειών, δε μπόρεσαν να κάνουν τις δηλώσεις ή μπέρδεψαν τις οριστικές με τις προσωρινές. Είναι λίγοι αυτοί, τα χρήματα είναι λίγα, παρόλα ταύτα, όμως, γι’ αυτούς είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά και πρέπει οπωσδήποτε να αποζημιωθούν, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην καλλιεργητική περίοδο του επόμενου έτους.

Με αυτά τα ολίγα, λοιπόν, ερχόμαστε σήμερα στη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 9, αναφέρεται στις ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να έχει μια κτηνοτροφική εγκατάσταση από χώρους προστασίας και γίνεται τροποποίηση του πίνακα 1 του άρθρου 20 του ν. 4056/2012.

Στο νέο πίνακα περιγράφονται λεπτομερώς οι αποστάσεις που θα πρέπει να έχει μια κτηνοτροφική εγκατάσταση από ξενοδοχεία και κατασκηνωτικούς χώρους, στρατόπεδα, βιομηχανίες, ποτάμια, μοναστήρια και άλλα.

Αποσαφηνίζεται ότι στα στρατόπεδα δεν περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά αεροδρόμια, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα πολιτικά αεροδρόμια.

Το άρθρο 10, αναφέρεται στην έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, όπου γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.998/1979.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν.998/1979, βελτιώνεται νομοτεχνικά και προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνεται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μια χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία.

Το  άρθρο 11, αναφέρεται σε κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης που έχουν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετες. Περιγράφεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες για αναστολή κατεδάφισης, σε περιπτώσεις μείωσης προστίμων, σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου, χρονοδιαγράμματα και άλλα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκηση προσφυγής η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χορηγείται προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης.

Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του ν.4495/2017, δεν επαρκεί ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθως, εισάγεται ειδικότερη διάταξη από αυτήν της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν.4495/2017, όσον αφορά στο πρόστιμο επί νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία παρίσταται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η νομιμοποίηση των κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η συνακόλουθη έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στη χαρτογράφηση και στη χωροταξική οργάνωσή τους.

Στο  άρθρο 12, τροποποιούνται η παράγραφος 17 του άρθρου 9, η παράγραφος 7 του άρθρου 13 και οι παράγραφοι 13 και 14 του άρθρου 45, με στόχο τον επανακαθορισμό των αρμοδίων οργάνων επιβολής κυρώσεων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί γεωργικών φαρμάκων, κατά τρόπο σύμφωνο και με το άρθρο 109 του ν.4622/2019.

Στο άρθρο 13, περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ελέγχου επιθεώρησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο  άρθρο 14, γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.43512015. Προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και δίνεται παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών δελτίων βοσκήσιμων γαιών ως τις 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 15, γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 4818, για τις άδειες αλίευσης ολοθούριων. Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2022, η δυνατότητα χορήγησης άδειας αλίευσης ειδών ολοθούριων, για αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν μόνον αλιευτική άδεια με στατικά μέσα, ενώ μετά την πάροδο της εν λόγω ημερομηνίας η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης, ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας. Η ισχύς της ρύθμισης ισχύει από τις 23 Μαΐου του 21.

Το άρθρο 16, περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΛΓΑ, σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον παγετό την άνοιξη 2021.

Ειδικότερα, παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 209 του ν.4820/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, από τον Οργανισμό των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς, η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης, η χορήγηση της σχετικής προκαταβολής και η εξόφληση των αποζημιώσεων για τον παγετό της άνοιξη 2021.

Στο άρθρο 17 ρυθμίζεται η παράταση της θητείας του Προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΛΓΑ, η οποία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και του Αντιπροέδρου του, η οποία έχει οριστεί ως τριετής. Κατά την τροποποίηση του άρθρου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 1790 /2018 από το νόμο 3698 / 2008, εν αντιθέσει με τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου η οποία παρελήφθη και από την τροποποίηση και παρέμεινε διετής. Άλλωστε, δυνάμει των άρθρων 20 επί του νόμου 4735 / 2020 η τριετής θητεία προβλέπεται, πλέον, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.       Το άρθρο 18 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν τάχει, να πω ότι αυτό το σχέδιο νόμου είναι ένα θετικότατο νομοσχέδιο, το οποίο λύνει κακοτεχνίες και αγκυλώσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και διευκολύνει πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους σχετικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Έτσι, εν τάχει, αναφέρω την μείωση των αποστάσεων, αναφέρω τη δυνατότητα που έχουν οι κτηνοτρόφοι να προβούν σε εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες για τους στάβλους τους, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν, τη μείωση του προστίμου στο 5%, τη δυνατότητα να έχουν στις εγκαταστάσεις τους δικό τους σφαγείο, τη μείωση του κόστους αδείας περίπου στο ένα έκτο της αξίας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μην χρειάζεται να βγει καν οικοδομική άδεια βαρέως τύπου, αλλά μια απλή άδεια και, βέβαια, τη μείωση για όσους είναι κοντά στα σύνορα περίπου στο 50% και, βέβαια, την αύξηση του χρόνου για να πληρώσουν τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές και μια σειρά από άλλα μέτρα και διατάξεις, οι οποίες ανακουφίζουν, πραγματικά, τους κτηνοτρόφους. Δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, τα οποία συνεχίζονται και πάντα προκύπτουν καινούργια, αλλά νομίζω ότι με αυτό το νομοσχέδιο παίρνουν μία πολύ μεγάλη ανάσα στα δύσκολα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ πολύ.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ολοκλήρωση της εισήγησης κατ’άρθρο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (4η συνεδρίαση της 24/11/2021, στο νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.ά) του βουλευτή Φλώρινας και εισηγητή της κυβέρνησης Γιάννη Αντωνιάδη. Ακολουθεί και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας του.