Ομιλία (κατ’άρθρο) του εισηγητή της κυβέρνησης και βουλευτή Φλώρινας, Γιάννη Αντωνιάδη, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (συνεδρίαση της 22/11/2021) Ομιλία (κατ’άρθρο) του εισηγητή της κυβέρνησης και βουλευτή Φλώρινας, Γιάννη Αντωνιάδη, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο:

«Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

Καταρχάς, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου περαστικά στον Υπουργό, κ. Λιβανό, σύντομα να ξαναέρθει κοντά μας.

Πριν μπω στα άδυτα του νομοσχεδίου, να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των φορέων. Ακούσαμε όλους τους εκπροσώπους των φορέων και οφείλω να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, στους 20 οι 18, ήταν υπέρ του νομοσχεδίου. Για ποιο λόγο; Γιατί, όντως, το νομοσχέδιο κινείται σε θετική βάση και ακούσαμε τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, που είναι η πραγματική ζωή, αυτοί είναι η πραγματική ζωή, μακριά από άρθρα, από τροπολογίες, αυτοί οι οποίοι 365 μέρες το χρόνο είναι υπηρέτες των ζωντανών τους και βλέπουν ότι γίνεται μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια, με όλα τα θετικά, τα οποία περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, είτε πρόκειται για μείωση του προστίμου, για μείωση των αποστάσεων, μείωση του κόστους, μείωση της γραφειοκρατίας. Λύνονται όλα τα προβλήματα; Βεβαίως και δεν λύνονται. Όλο αυτό το διάστημα που εμείς συζητάμε για την επίλυση παρελθόντων προβλημάτων, δημιουργούνται καινούρια, γιατί είναι μια διαδικασία δυναμική. Συμφωνούν, βεβαίως, και όλοι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς το κόστος, ως προς τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τις ζωοτροφές.

Η Κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από θετικά μέτρα με μείωση του ΦΠΑ, μείωση των φορολογικών συντελεστών, εξαφάνιση, κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος για τους αγρότες, μείωση του ΕΝΦΙΑ και μια σειρά από άλλα τέτοια μέτρα. Έχει μειωθεί τελείως το κόστος λοιπόν; Όχι, βέβαια. Είναι μία παγκόσμια κρίση, η οποία είχε τις επιπτώσεις και εδώ. Εννοείται ότι σε ένα μεγάλο βαθμό προσπαθεί η Κυβέρνηση με τα δικά της μέσα να απορροφήσει αυτό το κόστος. Από εκεί και πέρα, γίνονται φιλότιμες προσπάθειες για να συνεχίσουμε και να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος, πραγματικά, και αυτός σε ένα μεγάλο βαθμό, όπως και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δοκιμάζεται από αυτή την κρίση.

Έρχομαι, λοιπόν, στην επεξεργασία κατ’ άρθρο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συζητούμε, αποτελείται από 5 κεφάλαια και συνολικά από 18 άρθρα. Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ο σκοπός και το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο άρθρα 3 έως 11, περιγράφονται τα μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις, για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και το τέταρτο άρθρο περιλαμβάνει διάφορες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ο σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τον οποίον επιχειρείται η δημιουργία ενός σαφώς απλούστερου και προσαρμοσμένου στις πραγματικές συνθήκες νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Επέρχονται διαρθρωτικές τροποποιήσεις στο ν. 4056/2012 και αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Επιχειρείται βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, αποσαφηνίζοντας το καθεστώς τους, ενώ αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο δεύτερο άρθρο περιγράφεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου, που είναι η διευκόλυνση και ο εκσυγχρονισμός της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων που ταλανίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος. Επίσης, αποσαφηνίζεται το καθεστώς διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν, αφενός τη λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και αφετέρου, την αποστολή, ειδικότερα δε τη χορήγηση αποζημιώσεων.

Στο τρίτο άρθρο γίνεται αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 7 και τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 4056/2012.

 Στο άρθρο 1 του νόμου 4056/12 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 7 ως προς τους ορισμούς των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, καθώς και της άδειας εγκατάστασης αντίστοιχα και δεύτερον, στον ορισμό του λειτουργικού χώρου στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της παραγράφου 9 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις. Εξαιρούνται βέβαια τα κτίρια για τη στέγαση των εργατών γης, αφαιρούνται τα υφιστάμενα ενδεικτικά παραδείγματα.

Ειδικότερα, αναφέρεται ρητά ποιες κατασκευές αποτελούν κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόχειρο κατάλυμα ζώων και κτηνοτροφική εγκατάσταση εντατικής μορφής. Ορίζεται η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα. Καθορίζεται η ισοδύναμη ζωική μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες. Ορίζεται ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί άδειες και είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Τέλος, γίνονται πιο ξεκάθαροι όροι, όπως η έγκριση ίδρυσης, η έγκριση λειτουργίας, η επέκταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας, ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Το τέταρτο άρθρο αναφέρεται στη μείωση των ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής. Ειδικότερα ορίζεται σε ποιες περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε ποια απόσταση από κατοικημένες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλό, ποτάμια, λίμνες, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο κ.λπ.. Καθορίζεται η απόσταση μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων και οι εξαιρέσεις κατά περίπτωση. Καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων. Α) Επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής. Β) ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών και γ) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. Τέλος, καθορίζεται ποιοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα, πουλερικά και λαγόμορφα.

Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας β΄ με τροποποίηση της παραγράφου 1 των περιπτώσεων β΄ και γ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 β΄ του νόμου 4056/12. Ειδικότερα απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία β΄ και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας, ενώ αναφέρονται λεπτομερώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την όλη διαδικασία καθώς και σε ποιο φορέα κατατίθενται.

Το έκτο άρθρο περιγράφει την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας β΄ με τροποποίηση των παραγράφων 1, 2, 3 κ.λπ.. Ειδικότερα για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας β΄ απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και στη συνέχεια για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας ενώ αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος καθώς και ο φορέας στον οποίο κατατίθεται.

Το έβδομο άρθρο αποτελεί μια προσθήκη του άρθρου 6 δ΄ στον νόμο 4056/12 και αφορά στην προσκόμιση από τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μιας υπεύθυνης δήλωσης για την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Το όγδοο άρθρο αναφέρεται στη βελτίωση ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και αφορά στην τροποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 3 και προσθήκη της παραγράφου 9 στο άρθρο 17 α΄ του 4056. Ειδικότερα η παράγραφος 1 τροποποιείται ως προς τη χορήγηση αριθμού καταχώρησης σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Τίθεται επιφύλαξη στο αμεταβίβαστο και μη τροποποιήσιμο της άδειας διατήρησης και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, περί χορήγησης άδειας διατήρησης αφαιρείται η προϋπόθεση ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Γ)Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, η προθεσμία υποβολής του αιτήματος συνέχισης λειτουργίας παρατείνεται και δ) προστίθεται παράγραφος 9, σύμφωνα με την οποία κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, μπορεί να τροποποιείται για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων όπως για την κατασκευή αμελκτηρίου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η αύξηση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή  η αλλαγή της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή επέκταση πέραν των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό του πρώτου εδαφίου εγκαταστάσεων.

Σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη δεύτερη ανάγνωση στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εισήγηση κατ’άρθρο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (συνεδρίαση της 22/11/2021) του βουλευτή Φλώρινας και εισηγητή της κυβέρνησης Γιάννη Αντωνιάδη. 

22 11 2021 Αντωνιάδης Γιάννης βουλευτής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου Βουλής (εισηγητής) – YouTube