Ομιλία Στάθη Κωνσταντινίδη στη βουλή

 Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Το πνεύμα του παρόντος νομοσχεδίου πρέπει πιστεύω να κυριαρχεί στην προσπάθεια που επιτελείται για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δημοσίου ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο και να αντιμετωπισθεί η γραφειοκρατία σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου.

Με τη σύσταση των δύο νέων φορέων, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού απορροφώνται  οργανισμοί οι οποίοι είχαν συνάφεια αρμοδιοτήτων και τελικά περιέπλεκαν παρά διευκόλυναν τις διαδικασίες και πάντα εις βάρος του πολίτη.

Με το νέο νόμο επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων και η καλύτερη δυνατή οργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φορείς που συγχωνεύονται διαθέτουν σημαντική περιουσία. Η περιουσία αυτή υπήρξε σε ένα μεγάλο κομμάτι της ανενεργή, υπό την έννοια της μη αξιοποίησης της. Η συγκέντρωση της σε έναν φορέα δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός εξειδικευμένου επιτελείου στελεχών που θα συνδράμει στην εκμετάλλευση της κατά τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο για το δημόσιο συμφέρον.

Επίσης με το άρθρο 34 ρυθμίζονται διάφορα θέματα των ΑΕΙ. Μεταξύ αυτών κρίνεται πολύ σημαντική η δυνατότητα που αποκτούν οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012 να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συγκεκριμένα κριτήρια. Με τη ρύθμιση αυτή αίρονται στρεβλώσεις του Νόμου 3966/2011. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος αυτός ρύθμιζε τις μετεγγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μετεγγράφονται αλλά εξαρχής, κατά τη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου, συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, στην οποία ανήκουν και διεκδικούν τις επιπλέον προβλεπόμενες θέσεις στα τμήματα ή τις σχολές του τόπου συμφερόντων τους.

Με την εφαρμογή του όμως διαπιστώθηκαν αρκετά κενά με αποτέλεσμα φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων να μην αποκτούν δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του νόμου.

Με τις επερχόμενες ρυθμίσεις – και σας αξίζουν συγχαρητήρια γι΄ αυτό – στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο γίνονται  αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των αδικιών, χρειάζεται να γίνουν όμως και άλλα βήματα και για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες έχω θέσει προς συζήτηση στον αρμόδιο Υπουργό και θα ήθελα να επαναλάβω από αυτό εδώ το βήμα.

Πρώτον, δεν  έχουν δικαίωμα ένταξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κύριε Υπουργέ, τέκνα διαζευγμένων γονέων παρά το γεγονός, ότι έχει εκδοθεί διαζύγιο και έχει ανατεθεί δικαστικά η επιμέλεια του τέκνου στον έναν από τους δύο γονείς.

Σημειώνεται ότι στις συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών αποδέχονται ως μονογονεϊκές τις οικογένειες συνεπεία διαζυγίου.

Δεύτερον, δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής όταν κατά τη διάρκεια των σπουδών αποκτηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα, μεταβληθεί η εισοδηματική κατάσταση, αποβιώσει ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς ή παρουσιαστούν οι ασθένειες που ορίζει ο Νόμος, γιατί η ένταξη πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο όταν ως υποψήφιοι συντάσσουν το μηχανογραφικό δελτίο.

 

Τρίτον, δε γίνεται αναφορά πουθενά για αμοιβαίες μετεγγραφές φοιτητών στις οποίες υπάρχει απευθείας συνεννόηση μεταξύ των φοιτητών/σπουδαστών με παράκαμψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και εξυπηρετούνται ταυτόχρονα κοινωνικές ανάγκες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια για μεταφορά της θέσης εισαγωγής των επιτυχόντων που θέτει ο υπό ψήφιση νόμος θα ήθελα να καταθέσω τον εξής προβληματισμό:                                             

Πέρα από το γεγονός, ότι το αναφερόμενο ποσό και για μένα, όπως και για πολλούς συναδέλφους είναι χαμηλό, θέλω να πω κάτι διαφορετικό.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα ή το αντίγραφο της δήλωσης, ως δικαιολογητικά αφορούν το προηγούμενο οικονομικό έτος αφού όπως είναι φυσικό το τρέχον έτος δεν έχει κλείσει και δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος.

Στο τρέχον έτος όμως δύναται να υπάρξουν μεταβολές στην οικονομική κατάσταση των αιτούντων και έτσι το εκκαθαριστικό σημείωμα ή το αντίγραφο της δήλωσης, που αποτυπώνει τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς, να μην αποτυπώνει την τρέχουσα πραγματικότητα. Για παράδειγμα οι γονείς να έμειναν άνεργοι ή κάποιος να απεβίωσε και έτσι τα εισοδήματα να έχουν γίνει μηδενικά ή ελάχιστα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή; Να σταματήσουν τα παιδιά να σπουδάζουν;

Πιστεύω ότι αν δείτε – που πρέπει να τα δείτε – μέχρι αύριο κάποια τέτοια θέματα θα βοηθήσετε περαιτέρω στην πολύ καλή προσπάθεια που έχετε κάνει για να απαλύνετε τα προβλήματα των υποψηφίων, ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν και ταυτόχρονα να διευκολύνετε τις οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά.

Κύριε Πρόεδρε,

Στο παρόν νομοσχέδιο έχω καταθέσει μία τροπολογία που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α΄ κύκλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου.

Οι εκπαιδευτικοί του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ κύκλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που ανήκε στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ν. 1566/85), μετατάχθηκαν (ν. 3475/2006) σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις και αντίστοιχους κλάδους εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας.

Μετά την μετάταξη τους και κατά την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης δεν έγινε δεκτή προς μοριοδότηση η  προϋπηρεσία τους στο εν λόγω εκπαιδευτήριο με το αιτιολογικό, κατά τους ισχύοντες νόμους, ότι διανύθηκε σε σχολείο ή σχολή που δεν εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Διαπιστώνεται δηλαδή εξάρτηση του εκπαιδευτικού έργου από τον εποπτεύοντα φορέα. Αυτό όμως δεν αφορά την ουσία αφού η εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως εποπτεύοντος φορέα, είναι ίδια και καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα προσόντα και το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ κύκλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου είναι ίδια με αυτά των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και τα πτυχία  του εκπαιδευτηρίου ισότιμα με τα πτυχία των σχολών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Άρα αποτελεί στρέβλωση η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εν θέματι εκπαιδευτικών που ασκούν το ίδιο εκπαιδευτικό έργο με τους συναδέλφους τους επειδή αλλάζει μόνο ο εποπτεύων φορέας.

Για την άρση της ιδιότυπης αυτής κατάστασης που δημιουργεί ανισότητες ως προς την υπηρεσιακή μεταχείριση δικαιολογείται νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και τον υπολογισμό της στη μοριοδότηση των αιτούντων μετάθεση σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ρύθμιση δεν επιφέρει δαπάνες, διότι η προϋπηρεσία έχει ήδη αναγνωριστεί μισθολογικά.

Καλώ το Σώμα να ψηφίσει αυτήν την τροπολογία, ώστε να λυθεί το πρόβλημα σε αυτήν την ιδιότυπη περίπτωση.

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων στο υπό διαβούλευση σχέδιο «Αθηνά» για τις αλλαγές στο χάρτη των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι και εσείς πέρα από τα κριτήρια που τίθενται στο σχέδιο νόμου, να σκεφθείτε, γιατί είναι αδιανόητο να μην ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου ξεχωριστά, οι  υποδομές του, η αναγκαιότητα  λειτουργίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ΤΕΙ και η σύνδεση τους με την παραγωγική δραστηριότητα κάθε περιοχής αλλά και με την ιστορία και την παράδοση της περιοχής, όπου λειτουργούν όλα αυτά τα ιδρύματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.