Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 – 2027

Την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 – 2027 παρακολούθησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελεχών Περιφερειών από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης η διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ – ΔΑΜ έκανε παρουσίαση του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 – 2027 και ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων, ακολούθησε η έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων, αλλά και αναφορά στα θέματα επικοινωνίας και προβολής.

Στο περιθώριο των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης ο Αντιπεριφερειάρχης είχε συναντήσεις για ζητήματα της Φλώρινας με τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιο Κυριαζή, τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργο Βούτσινο, καθώς και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμβάλλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και με την πραγματοποίηση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς εξειδικεύονται οι δράσεις και αναμένονται εντός του 2022 οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων.