Ο βουλευτής Φλώρινας Γ. Αντωνιάδης, εισηγητής της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο βουλευτής Φλώρινας Γ. Αντωνιάδης, εισηγητής της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων»

18/10/2022, Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της βουλής. Ομιλία του εισηγητή της κυβέρνησης και βουλευτή Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας  μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Συζητάμε τη σχετική κύρωση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα μοιράζονται εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, οι οποίες αναβαθμίστηκαν το Νοέμβριο 2020, κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την υπογραφή της κοινής διακήρυξης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, υπεγράφησαν μια σειρά από συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης που οδήγησαν στην περαιτέρω σύσφιξη των διμερών μας σχέσεων.

Ενδεικτικά αναφέρω τη στρατηγική συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας επενδύσεων και της αντίστοιχης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία υπεγράφη τον Μάιο 2022 και αναμένεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις αξίας 4 δισ. ευρώ σε διάφορους τομείς και κεφάλαια της ελληνικής οικονομίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έργα υποδομής, ο αγροτουρισμός, οι τεχνολογίες υγείας και επιστημών και άλλες.

Το μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας και των προηγμένων τεχνολογιών, που υπεγράφη στο Abu Dhabi. Σκοπός του εν λόγω μνημονίου κατανόησης, είναι η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της βιομηχανικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με στόχο την ανάπτυξη των μεταποιητικών βιομηχανιών και στις δύο χώρες μέσω κοινών προσπαθειών, για την προώθηση των διμερών επενδύσεων της έρευνας και ανάπτυξης, της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών στη βιομηχανία.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο χωρών για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Οι τομείς συνεργασίας στους οποίους προβλέπεται η ενίσχυση του διαλόγου με την υπογραφή του μνημονίου, αφορούν σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνες υπηρεσίες, στρατηγικό σχεδιασμό ψηφιακής πολιτικής με τη βοήθεια χρήσιμων εργαλείων και άλλες.

Την πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, που πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία από το ελληνικό κοινοβούλιο, για τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Η συμφωνία αποσκοπεί στη συνεργασία των δύο μερών, για την άμυνα και τη διατήρηση της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ενότητας, της προστασίας και της ανεξαρτησίας του εδάφους των δύο χωρών.

Τέλος, ως επιστέγασμα των εξαιρετικών διμερών σχέσεων, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν τιμώμενη χώρα στην 86η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχαν μια εντυπωσιακή παρουσία με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών.

Με το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοθετική κύρωση του μνημονίου κατανόησης, αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που υπεγράφη στο Abu Dhabi στις 9 Φεβρουαρίου 2014. Οι μορφωτικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από τη συμφωνία οικονομικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας, η οποία υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 1976 στο Abu Dhabi και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.640/77. Πρόκειται για συμφωνία τεχνικού κυρίως χαρακτήρα και περιέχει άρθρα για επιμόρφωση και ανταλλαγή τεχνικού προσωπικού.

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης εκφράζει την επιθυμία των δύο μερών να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Αφορά καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές, δηλαδή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και ερευνητικούς φορείς.

Το μνημόνιο κατανόησης ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών και συγκεκριμένα προβλέπει α) τη δυνατότητα συνεργασίας των πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με απευθείας σύναψη συμφωνιών β) τη διεξαγωγή επιστημονικών σεμιναρίων, συνεδρίων, τη διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος και γ) την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και τεχνικών διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστημονικών πεδίων, αλλά και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θεματικές όπως η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα μαθηματικά και η υγεία.

Για την υλοποίηση του μνημονίου κατανόησης, τα σχετικά ζητήματα όπως είναι ο αριθμός των υποτροφιών και η διάρκεια των επισκέψεων, θα συμφωνηθούν σε εκτελεστικό πρόγραμμα μεταξύ των δύο μερών, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε πέντε έτη μέσω της διπλωματικής οδού. Η συζητούμενη αυτή διεθνής σύμβαση περιλαμβάνει 3 άρθρα του σχεδίου νόμου και 9 άρθρα του μνημονίου κατανόησης

Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου, κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παράγραφος 1 του Άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας  μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο υπεγράφη στο Αμπού Ντάμπι, στις 9/2/2014.

Με το άρθρο 1 του Μνημονίου, διατυπώνεται ο σκοπός της σύναψης του υπό κύρωση Μνημονίου Κατανόησης. Ειδικότερα, επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των δύο χωρών, μέσω της σύναψης απευθείας συμφωνιών μεταξύ τους.

Στο άρθρο 2 του Μνημονίου, διατυπώνεται ότι τα μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας και, ιδίως, στους τομείς των κοινών ερευνητικών Προγραμμάτων, όπως είναι η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα μαθηματικά και η υγεία.

Στο άρθρο 3 του Μνημονίου, περιγράφεται το πλαίσιο, στο οποίο θα συνεργάζονται τα μέρη του υπό κύρωση Μνημονίου. Συγκεκριμένα, τα μέρη θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή επιστημονικών σεμιναρίων, καθώς και τη διεξαγωγή διαλέξεων σε θέματα κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στις δύο χώρες.

Στο άρθρο 4 του Μνημονίου, γίνεται αναφορά στην ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και τεχνικών διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστημονικών πεδίων, καθώς και διδακτικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με προγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ τους.

Στο άρθρο 5 του Μνημονίου, περιγράφεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ακαδημαϊκή ποιότητα, τα πρότυπα απόδοσης, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη διδακτικής ύλης και τα θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο άρθρο 6 του Μνημονίου, προβλέπεται ότι τα μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των δύο χωρών, ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση των εν λόγω Τίτλων Σπουδών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κάθε μέρους.

Στο άρθρο 7 του Μνημονίου, προσδιορίζεται το περιεχόμενο των φοιτητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αποδοχή φοιτητών, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των δύο μερών, γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία του κάθε μέρους. Καθιερώνεται, μεταξύ των δύο μερών, η ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών –όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο- προκειμένου οι τελευταίοι να συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, σύμφωνα με προγενέστερη Συμφωνία των μερών. Τέλος, προβλέπεται και η ανταλλαγή καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκθέσεων μεταξύ των δύο μερών.

Στο άρθρο 8 του Μνημονίου, ορίζεται ότι, για την υλοποίηση των λεπτομερειών της εφαρμογής του υπό κύρωση Μνημονίου –όπως είναι ο αριθμός υποτροφιών, η διάρκεια των επισκέψεων, οι γενικές και οικονομικές διατάξεις του- θα υπάρξει ένα εκτελεστικό Πρόγραμμα μεταξύ των δύο μερών, το οποίο θα συμφωνηθεί από αυτά και το οποίο θα ανανεώνεται κάθε 5 έτη, μέσω της διπλωματικής οδού. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η βούληση των δύο μερών είναι να μην παρακωλύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε συνεργασίας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, που δεν αναφέρεται στο υπό κύρωση Μνημόνιο.

Στο άρθρο 9 του Μνημονίου, προσδιορίζονται η έναρξη ισχύος του υπό κύρωση Μνημονίου, η διάρκεια και ο τρόπος τερματισμού του. Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, με την οποία τα μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο, εγγράφως, μέσω της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών, ως προς τη θέση του Μνημονίου σε ισχύ.

Το Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ, επί 5 έτη, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και θα παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω περιόδους 5 ετών, εκτός εάν ένα από τα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος –εγγράφως, μέσω της διπλωματικής οδού- την πρόθεσή του να το καταγγείλει. Σε αυτήν την περίπτωση, το Μνημόνιο παύει να ισχύει 6 μήνες μετά από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας.

Στο δεύτερο άρθρο του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι το εκτελεστικό πρόγραμμα του άρθρου 8 του Μνημονίου και οι ανανεώσεις τους εγκρίνονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών.

Και, τέλος, στο τρίτο άρθρο του σχεδίου νόμου, ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου και του Μνημονίου.

Σας ευχαριστώ.