Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει

Δημοτική Παράταξη

“Ενότητα-Συνεργασία”

      –   Η συμπεριφορά της δημοτικής αρχής στο ζήτημα της πρόσληψης δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού της 09-01-2022 (ΑΔΑ: Ρ9Χ9ΩΗΙ-6ΓΦ) ήταν αναμενόμενη και δεν μας προκάλεσε καμία εντύπωση. Ήταν ζήτημα χρόνου να γίνουν ευρέως γνώστες οι πρακτικές της. Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (μόλις μιάμιση ημέρα) αλλά και η μη δημοσιοποίηση σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνδημότες, καταδεικνύουν την μεθόδευση και τον εμπαιγμό.

      – Τίποτα καινούργιο, καμία αλλαγή. Ξεπερασμένη νοοτροπία περασμένων δεκαετιών, εξυπηρέτηση ημετέρων αυλικών, ακόμα και αν πρόκειται για δημότες άλλων περιοχών. Θυμίζουμε χαρακτηριστικά την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα από την Πτολεμαΐδα και ειδικής συνεργάτιδας (δικηγόρου) από την Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, πέρασαν δυστυχώς στα ψιλά. Τα ερωτήματα είναι πολλά, σαφείς απαντήσεις δεν αναμένουμε ως συνήθως, οφείλουμε όμως υπηρετώντας τον ρόλο μας να τα θέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο και να μεταφέρουμε το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία.

Ο Επικεφαλής

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης