Προτάσεις του δημοτικού συμβούλου Νικόλαου Ιωακειμίδη στη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στις 10-11-2020

Η πανδημία της νόσου COVID-19 από τον κορονοϊό SARS-COV-2 μας έφερε σε μια δεδομένη κατάσταση έκτακτων συνθηκών και ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την ανάγκη συνεργασιών και προτάσεων, όχι μόνον στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αλλά κυρίως στην πρόληψη στο μέγιστο βαθμό.

Υπό αυτή την έννοια, όπως έχω ήδη τονίσει σε προηγούμενες συναντήσεις μας, θέλω να προτείνω:

Τη σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών με περιγραφή όλων των διαδικασιών στο Δήμο Φλώρινας για την αντιμετώπιση σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών με ενσωματωμένο το σχέδιο αποχιονισμού αλλά και την επίκαιρη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Αυτό εξάλλου προβλέπεται στο νέο Νόμο 4662/ΦΕΚ 27/7-2-2020 για την Πολιτική Προστασία.

Την ενημέρωση των δημοτών και την εκπαίδευση μέσω σεναρίων Πολιτικής Προστασίας ομάδων αυτών, όπως μαθητών, υπαλλήλων στην πρόληψη και αντιμετώπιση παντός είδους κινδύνου.

Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αξιοποιώντας και τα σύγχρονα μέσα τηλεκπαίδευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, ειδικότερα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τις Πρώτες Βοήθειες, καθόσον εμπίπτει στην προστασία της υγείας των δημοτών σε έκτακτα περιστατικά.

Την τοποθέτηση απινιδωτών σε όλα τα δημοτικά κτίρια και την εκπαίδευση αρχικά του προσωπικού του Δήμου και ομάδων δημοτών στη χρήση τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρόμοια προγράμματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί σε άλλους Δήμους, με απώτερο στόχο την επίτευξη της βέλτιστης αναλογίας και της βέλτιστης γεωγραφικής κάλυψης ενός απινιδωτή ανά 1000 άτομα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Συνοψίζοντας, με την ιδιαίτερη ευαισθησία μου σε θέματα δημόσιας υγείας και λόγω ειδικότητας, επαναλαμβάνω ότι η Πολιτική Προστασία στο θέμα της διαχείρισης του αποχιονισμού, όπως και σε όλα τα άλλα, ξεφεύγει από τα στενά γραφειοκρατικά πλαίσια, τα οποία διεκπεραιώνονται ούτως ή άλλως και πρέπει να επικεντρωθεί υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών.

 

Νικόλαος Σπ. Ιωακειμίδης

Δημοτικός Σύμβουλος – Ιατρός