«Προχειρότητα και ανοργανωσιά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Προχειρότητα και ανοργανωσιά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»

 

Για μία ακόμη φορά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι γίνονται μάρτυρες της προχειρότητας, της ανοργανωσιάς και της ανευθυνότητας με τις οποίες χειρίζονται τις δημοτικές υποθέσεις ο Δήμαρχος και η παράταξη του.

Με τη μορφή του κατεπείγοντος ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας, θέμα το οποίο σχετίστηκε με την εφαρμογή του νόμου της κινητικότητας των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα.

Και ενώ θα περίμενε κανείς να πραγματοποιηθούν εκείνες οι αλλαγές που θα βοηθήσουν στην αρτιότερη λειτουργία του Δήμου και τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε και να υπερψηφίσουμε, δεν είδαμε τίποτα ουσιαστικό. Αυτός ήταν και ο λόγος της διαμαρτυρίας και της αποχώρησης μας από τη συνεδρίαση-παρωδία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρώτα και κύρια, δεν δικαιολογείται το κατεπείγον της συνεδρίασης. Το υπ. αρ. 31755/21-9-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών που επικαλείται  ο Δήμος για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ακριβώς το αντίθετο: «Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα αποστείλουν τα αιτήματα τους για τις θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή τις ανάγκες για απόσπαση, σύμφωνα με τους ισχύοντες οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη αξιολόγηση των δομών τους». Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν ζητείται η τροποποίηση του οργανισμού για να  μπορεί ο δήμος να καταθέσει τα αιτήματα του.

Γιατί λοιπόν αυτή πρεμούρα να αλλάξει άρον-άρον ο οργανισμός; Υποκρύπτεται κάτι;

Η λειτουργία του ζωολογικού κήπου εντάσσεται στη Διεύθυνση  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  Σωστά και συμφωνούμε. Ταυτόχρονα όμως, δεν προβλέπεται από τον οργανισμό η δημιουργία οργανικών θέσεων, ώστε να επανδρωθεί με το αναγκαίο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του. Τελικά τι θέλει να κάνει ο Δήμος με τον ζωολογικό; Να τον λειτουργήσει ο ίδιος ή να τον δώσει για εκμετάλλευση σε ιδιώτη επιχειρηματία; Υποκρύπτεται κάτι;

            Από τις επτά(7) οργανικές θέσεις που αυξάνονται, τις έξι(6) θέσεις, στις ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Ηλεκτρολόγων μπορούν να καλύψουν απολυθέντες συμβασιούχοι για τους οποίους ως 31/3/2018 θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Για ποιον λόγο λοιπόν οι έξι αυτές θέσεις σχετίζονται με το «κατεπείγον» της τροποποίησης και την κινητικότητα με μετατάξεις και αποσπάσεις υπηρετούντων υπαλλήλων; Υποκρύπτεται κάτι;

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Πολεοδομία προβλέπεται η κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης με την ειδικότητα Γεωπόνου. Η ειδικότητα αυτή δεν έχει συνάφεια με το αντικείμενο αυτών των υπηρεσιών στις οποίες προϊστανται κατά κύριο λόγο σε όλο το φάσμα των φορέων του δημοσίου, μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Γεωπόνος δηλαδή θα επιβλέπει έργα και θα υπογράφει την παραλαβή τους; Με την ίδια λογική λοιπόν, να τοποθετηθεί αρχιτέκτονας στις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης, φιλόλογος στην πολεοδομία και γεωπόνος στις οικονομικές υπηρεσίες. Υποκρύπτεται κάτι;

Στα ΚΕΠ προβλέπεται προϊστάμενος διεύθυνσης με την ειδικότητα Διοικητικού ή Διοικητικού Οικονομικού ή Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ενώ σαφώς ορίζεται ότι τη θέση καλύπτει μόνο η ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Θα μπορούσε να αναγραφεί στον οργανισμό ότι ελλείψει αυτής της ειδικότητας η θέση καλύπτεται από διοικητικούς ή και από άλλες ειδικότητες, ώστε να μην γίνονται όλοι ίσοι στη διεκδίκηση της θέσης. Δεν έγινε όμως. Υποκρύπτεται κάτι;

            Αυτά είναι τα νέα κατορθώματα της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος σιωπά. Και γιατί να μην σιωπά; Όταν η δουλειά γίνεται, τα λόγια είναι περιττά. Εμείς όμως δε θα σιωπήσουμε. Ούτε θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Μόνοι δεν είμαστε. Μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των συνδημοτών μας αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εκπληρώνουμε την αποστολή μας. Μπορεί «του Δημάρχου να περνάει παντού», όπως λένε. Σε εμάς όχι. Και δεν αργεί ο καιρός που κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου