Πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 22η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Εισήγηση έγκρισης έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου χρήσης 2020 Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας έτους 2021.

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. «Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης Οικοπέδου που βρίσκεται στην Φλώρινα και στον επαρχιακό δρόμο Φλώρινας Νίκης , συνολικής έκτασης 7.234,10 τ.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να το χρησιμοποιήσει για την ανέγερση φοιτητικής εστίας η οποία θα καλύψει τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών/ριών των ήδη λειτουργούν των Tμημάτων στη Φλώρινα αλλά και των φοιτητών/ριών των Tμημάτων των οποίων η έναρξη λειτουργίας έχει ανασταλεί».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. «’Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. «Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση περιπτέρων».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   κ.κ. Συνάδελφοι οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί και θα παραλάβετε έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το νέο σύνδεσμο (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε στη συνεδρίαση.

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Βασίλειο Γιαννάκη Δήμαρχο Φλώρινας
2. Νικόλαο Μουρατίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Κωνσταντίνο Σακουλέβα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Ηλία Μούλελη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Δούμτση Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Κωνσταντίνο Βασιλείου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Δημήτριο Θεοφανίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
8. Παναγιώτη Τσακμάκη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
9. Δημήτριο Ηλιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Βασίλειο Χατζητιμοθέου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Παναγιώτη Νώτα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Σοφία Φουδούλη Τζώτζη Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
13. Νικόλαο Γρηγοριάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14. Στέφανο Μπίρο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15. Λάζαρο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16. Γεώργιο Σταύρου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17. Ευάγγελο Μητσκόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
18. Παντελή Γεωργιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19. Γεώργιο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Χαρούλα Βοζινίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
21. Βασίλειο Νίκλη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23. Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24. Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25. Χρήστο Μπαρδάκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26. Γεώργιο Παπαγρηγορίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27. Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28. Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29. Τραϊανό Ρασάικο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30. Νικόλαο Ιωακειμίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
31. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32. Δημήτριο Φαρμακιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
33. Θεόδωρος Τορλαχίδης Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                        

1) Πρόεδρο Κοινότητας Φλώρινας       

κ. Κωνσταντίνο Ρόζα

2) κ.κ. Ενδιαφερόμενοι

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                    ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ