Π. Πέρκα: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας το Ψήφισμα του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις αντιστοιχίες Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, την οποία συνυπογράφουν η Βουλευτής Κοζάνης Κ. Βέττα και η Βουλευτής Καστοριάς Ο. Τελιγιορίδου, το υπ’ αριθμ. 7138/02-07-20 Ψήφισμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την Υ.Α. με αριθ, 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2538/τ. Β’/25-06-2020) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που με το Ν.4610/2019 (07-05-2019) αποτελεί το μεγάλο και σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της περιοχής μας, δέχεται συνεχή πλήγματα από την κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως η κατάργηση των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών, η αναστολή λειτουργίας των νέων Τμημάτων  σύμφωνα με το Ν. 4653/2020 (Κινηματογράφου και Τροφίμων & Διατροφής στη Φλώρινα) με τελευταίο αυτό της αντιστοιχίας Τμημάτων, το οποίο οδηγεί στη δημιουργία τμημάτων δύο ταχυτήτων πανελλαδικά, απομονώνει και υποβαθμίζει τα νεοσύστατα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Βουλευτής Φλώρινας και οι συνυπογράφουσες Βουλευτές Καστοριάς και Κοζάνης, ζητούν την την παύση των καταστροφικών σχεδιασμών που οδηγούν στην κατάργηση κάθε δημιουργικού και προοδευτικού βήματος που έγινε το προηγούμενο διάστημα για το δημόσιο – μεγάλο και σύγχρονο περιφερειακό Α.Ε.Ι. Απαιτούν την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να αποτελέσει τον πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής και όχι την υποβάθμισή του με τεχνικές αποκλεισμού βάσει μιας προκατασκευασμένης και άδικης αντιστοίχισης.

 

 

Η αναφορά όπως κατατέθηκε:

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2020

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Άμεση αναθεώρηση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77275/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2539/τ. Β’/ 25-06-2020) για τις Αντιστοιχίες Τμημάτων των Α.Ε.Ι.»

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ, Θεοπίστη Πέρκα, καταθέτει ως αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συνυπογραφή της Βουλευτή Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Κ. Βέττα και της Βουλευτή Καστοριάς ΣΥΡΙΖΑ Ο. Τελιγιορίδου, το υπ’ αριθμ. 7138/02-07-20 Ψήφισμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την Υ.Α. με αριθ, 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2538/τ. Β’/25-06-2020) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το παρόν ψήφισμα επισημαίνει τη δημιουργία Τμημάτων «δύο ταχυτήτων», την σοβαρή ανησυχία που εγείρει η συγκεκριμένη Υ.Α. στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τα έωλα κριτήρια για την διάκριση των Τμημάτων σε παλιά και νέα, αλλά και ότι η αντιστοίχιση όπως διενεργήθηκε εκπέμπει αρνητικά μηνύματα για όλα τα νέα Τμήματα του Π.Δ.Μ, τα οδηγεί σε απομόνωση και δημιουργεί δεδικασμένα.

Ζητούμε την παύση των καταστροφικών σχεδιασμών που οδηγούν στην κατάργηση κάθε δημιουργικού και προοδευτικού βήματος που έγινε το προηγούμενο διάστημα για το δημόσιο – μεγάλο και σύγχρονο περιφερειακό Α.Ε.Ι. Απαιτούμε την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να αποτελέσει τον πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας και όχι την υποβάθμισή του με τεχνικές αποκλεισμού βάσει μιας προκατασκευασμένης και άδικης αντιστοίχισης.

Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες για άμεση εξέταση του ψηφίσματος του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η καταθέτουσες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Βέττα Καλλιόπη

Τελιγιορίδου Ολυμπία