Π. Πέρκα: Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;

«Ερώτηση Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;»

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 24 Βουλευτές, σε ότι αφορά στις δημοτικές μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ. Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όλες ανεξαιρέτως οι δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ακριβώς αυτή εκάστοτε ισχύει για τους δήμους.

Επειδή, αφενός το ζήτημα αφορά στη διαφάνεια και λογοδοσία ως προς τη διαχείριση δημόσιων πόρων και αφετέρου εκδόθηκαν αποφάσεις Διοικητικών αρχών αρμοδιότητάς του Υπουργείου Εσωτερικών αντίθετες ως προς τις διατάξεις του ΚΔΚ, ζητάνε από το αρμόδιο Υπουργείο να αποσαφηνίσει αν οι δημοτικές μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ εμπίπτουν ή όχι στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

«Οι Δημοτικές Μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων;»

Σύμφωνα με ρητή νομοθετική διάταξη (άρθρο 266 παρ. 4 Ν 3463/2006), όλες ανεξαιρέτως οι δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ακριβώς αυτή εκάστοτε ισχύει για τους δήμους.

Επιπλέον, οι δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες υπόκεινται:

– στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγοράς ακινήτων άνω των 300.000,00 ευρώ (άρθρο 324 παρ. 1 και 2 Ν 4700/2020),

– στον ετήσιο κατασταλτικό διαχειριστικό έλεγχο του ίδιου δικαστηρίου (άρθρο 51 παρ. 1 Ν 4129/2013, όπως ισχύει),

– σε προγραμματισμένους ή εκτάκτους ελέγχους από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΥΑ 2/42159/ΔΥΕΠ/2013),

– στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο οποίος ασκείται, μεταξύ άλλων, επί των αποφάσεων που αφορούν την ανάθεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 225 παρ. 1 Ν 3852/2010, όπως ισχύει).

Επειδή το ζήτημα αφορά στη διαφάνεια και λογοδοσία ως προς τη διαχείριση δημόσιων πόρων και κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση και εάν ναι, με ποιόν τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις αντίθετων αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από διοικητικές αρχές της αρμοδιότητάς του και με τις οποίες κρίθηκε ότι όσες από τις εταιρείες αυτές ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ανοιχτή στον ανταγωνισμό, δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (κρίση αντίθετη και με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ενδεικτικά η 378/2020) ;
  2. Σε όσες δημοτικές μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, κατόπιν αποφάσεων διοικητικών αρχών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ποιό θα είναι το αντικείμενο του ελέγχου επί συναλλακτικής δράσης που ο ελεγχόμενος ασκεί ελεύθερα με όρους ιδιωτικού τομέα, απαλλαγμένος από τους περιορισμούς που απορρέουν από το δημόσιο χαρακτήρα του, και με ποιά μέσα προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω ελέγχων στο πεδίο των συμβάσεων που αναθέτουν οι κατά τα ανωτέρω εξαιρεθείσες εταιρείες;                                                                               

Οι ερωτώντες Βουλευτές                    

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) 

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

Χρηστίδου Ραλλία