Π. Πέρκα: «Οι πολύ μικρές, μικρές και ΜμΕ επιχειρήσεις των λιγνιτικών περιοχών, εκτός του σχεδιασμού της κυβέρνησης» (video)

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της  Πέτης Πέρκα, με θέμα οι ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών 

Η  Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο.  της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την επίκαιρη ερώτηση λέγοντας,  ότι η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ)  στις 8.01.2024 προέβη στην έκδοση (8.2.2024 τροποποίηση) δυο προσκλήσεων, για την ενίσχυση υφιστάμενων καθώς και  ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και όμορων Δήμων. Ο προϋπολογισμός για τις υφιστάμενες είναι 30 εκ. ευρώ και για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων είναι 20 εκ ευρώ.

Τόνισε ότι, οι ανωτέρω προσκλήσεις δεν καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Αποκλείουν από την χρηματοδότηση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις γιατί το κόστος των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο. Έτσι οδηγούνται σε αποκλεισμό οικογενειακές επιχειρήσεις.

Πρόσθεσε ότι, στην 5η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΔΑΜ 2021-2027 ανακοινώθηκαν τέσσερεις νέες δράσεις, που αφορούν στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων νέων, υπό σύσταση και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  και μεγάλων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης  και των όμορων Δήμων.  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων (ΜμΕ) ανέρχεται στα 130 εκ. ευρώ και των μεγάλων επιχειρήσεων στα 150 εκ. ευρώ.

Από την κατανομή των πόρων προκύπτει ότι το 45,4% αφορά την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Το 39,4% αφορά στην ενίσχυση των (ΜμΕ) και το 15,2% αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Προφανώς η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές είναι επιθυμητή δράση, όμως πρέπει να αυξηθεί η  κατανομή των πόρων  στις ΜμΕ και στις μικρές και πολύ μικρές  ώστε να συμβαδίζει με τον κανονισμό  για τη  θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Η Πέτη Πέρκα ανέφερε ότι, «σύμφωνα με τα σχόλια του Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός που παρουσιάστηκε θα είναι για τις ΜμΕ €500.000 και για τις μεγάλες επιχειρήσεις  €5 εκ. Τα ελάχιστα όρια αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τοπικές ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις».

Στάθηκε επιπλέον στο γεγονός ότι, δεν αποσαφηνίζεται η σχέση μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν και των 16 πολυδιαφημισμένων μεγάλων επενδύσεων που είχαν ανακοινωθεί το 2020  στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα δημιουργούσαν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας.

Στη συνέχεια εστίασε στην άνιση μεταχείριση μεταξύ άμεσων και έμμεσα πληττόμενων περιοχών της απολιγνιτοποίησης.  «Οι ενισχύσεις αφορούν 60% τις περιοχές που πλήττονται άμεσα, δηλαδή τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ), ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας και Δήμο Μεγαλόπολης και το 40% αφορά τις μη λιγνιτικες περιοχές, δηλαδή τις έμμεσα πληττόμενες περιοχές» ανέφερε η Βουλεύτρια Φλώρινας.

Ολοκλήρωσε την πρωτολογία της ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό «Θα αυξήσετε τον συνολικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  πολύ μικρών, μικρών και (ΜμΕ); Θα μειώσετε τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για  τις επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λιγνιτικών περιοχών; Θα τροποποιήσετε τους όρους των προσκλήσεων, ώστε να μην προκαλούν τον αποκλεισμό οικογενειακών επιχειρήσεων από την χρηματοδότηση; Θα συμπεριλάβετε το κόστος των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών στις επιλέξιμες δαπάνες;»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ν. Παπαθανάσης αναγνώρισε το υπαρκτό πρόβλημα με τον αποκλεισμό των πολύ μικρών, μικρών, οικογενειακών επιχειρήσεων επειδή οι υφιστάμενες προσκλήσεις δεν επιδοτούν τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές και ενημέρωσε ότι αναμένεται ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες.  Δεν αποδέχτηκε την αναγκαιότητα να αλλάξει η κατανομή των πόρων.  Καμία απάντηση για την μείωση του ελάχιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για  τις επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λιγνιτικών περιοχών. Επίσης, δεν έκανε καμία αναφορά στις 16 μεγάλες επενδύσεις του  ΣΔΑΜ.  Τέλος, παρουσίασε μια στρεβλή πραγματικότητα για το τι παρέλαβε η ΝΔ το 2019 και τι έχει κάνει.

Στην δευτερολογία της η κ. Πέρκα απάντησε «κ. Υπουργέ, αν πέφτει η ανεργία είναι επειδή φεύγει ο πληθυσμός. Οι νέοι άνεργοι από την περιοχή φεύγουν. Το πρώτο παράδειγμα πράσινης μετάβασης  υλοποιείται με καταστροφικά λάθη και παραλείψεις. Η μετάβαση γίνεται με 3-4 μεγάλους επενδυτές, που θα πάρουν το δημόσιο χρήμα και η τοπική κοινωνία είναι απ’ έξω. Το ταμείο δίκαιης μετάβασης περιγράφει ότι πρέπει να διαχυθεί το όφελος στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου η μετάβαση να είναι δίκαιη. Το 15,2% που αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να σώσει τις τοπικές οικονομίες των λιγνιτικών περιοχών, πρέπει να αλλάξει άμεσα η κατανομή των πόρων».

Στα ψευδή  επιχειρήματα του Υπουργού, η Γραμματέας της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ απάντησε  «το ευρωπαϊκό ταμείο δίκαιης μετάβασης, βάσει του οποίου χρηματοδοτούνται τέτοιες δράσεις, δημιουργήθηκε το 2020. Επομένως από το 2020 και μετά μετράει πώς κατανέμονται οι πόροι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα στις λιγνιτικές περιοχές, ούτε τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, ούτε οι  ενεργειακές κοινότητες, ούτε αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, ούτε στήριξη ανέργων και ΜμΕ, ούτε φυσικά οι πολυδιαφημιζόμενες 16 μεγάλες επενδύσεις. Ρημάζει ο τόπος. Κλείνουν επιχειρήσεις, φεύγουν οι νέοι και έχουμε και τα γνωστά θέματα με τους αγρότες. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό ότι, μόλις προχθές πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της ΕΥΔΑΜ στη Φλώρινα για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Είπε χαρακτηριστικά «σας μεταφέρω την αγανάκτηση και τα παράπονα της τοπικής κοινωνίας για την εκδήλωση, η οποία έγινε ξαφνικά χωρίς καμία ενημέρωση, αφού τους μοιράστηκαν οι προσκλήσεις της εκδήλωσης την  ίδια μέρα».

«Υπάρχει ο  κίνδυνος τα περισσότερα κεφάλαια να απορροφήθουν, αν απορρηφηθούν, από ξένες, μεγάλες επιχειρήσεις και οι τοπικές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο μαρασμό.  Δεν είμαστε ενάντια σε μεγάλες επενδύσεις, δεν είναι αντιπαραθετικό» ανέφερε η Πέτη Πέρκα.

Πρόσθεσε ότι, το αποδεικτικό κεφαλαίου 30%  δεν μπορεί να πιαστεί από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στις λιγντικές περιοχές. καμία μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κριτήριο λόγω έλλειψης κεφαλαίων, λόγω χρεών και λόγω φόβου μη δανειοδότησης από Τράπεζες.

Ολοκλήρωσε τη δευτερολογία της ζητώντας να δοθεί αύξηση στα χρόνια της υποχρέωσης διετούς κερδοφορίας, σε τέσσερα ή/και παραπάνω έτη, ώστε να μπορεί να βαθμολογήσει θετικά και μια πολύ μικρή επιχείρηση με μικρά κεφάλαια, η  οποία θέλει ένα μεγαλύτερο περιθώριο για κερδοφορία.

Ο Υπουργός ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ουσιαστικά επικαλέστηκε τη μη ωριμότητα μικρών, πολύ  μικρών και ΜμΕ επιχειρήσεων για την απορρόφηση κονδυλίων ως επιχείρημα προκείμενου να αιτιολογήσει ότι οι πόροι θα πάνε μόνο σε 3-4 μεγάλους επενδυτές. Αντί η κυβέρνηση να μεριμνήσει προκειμένου οι μικρές, πολύ μικρές και ΜμΕ να είναι σε θέση να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια και να απορροφήσουν πόρους, και να απολογηθεί γι’ αυτή την αδράνεια της, κάνει με θράσος κάτι πολύ χειρότερο.  Λέει στις λιγνιτικές περιοχές ότι, τους πόρους θα τους απορροφήσουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις γιατί οι υφιστάμενες και νέες μικρές, πολύ μικρές και ΜμΕ δεν μπορούν να τους απορροφήσουν.

Δείτε το video: https://youtu.be/zWT5sDeZUBo