Eρώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την αναστολή λειτουργίας έξι (6) τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, η  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης κα Καλλιόπη Βέττα και η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς κα Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την – χωρίς τεκμηρίωση και σχεδιασμό – αναστολή έξι (6) τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα η κα Πέρκα τονίζει ότι η Κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη κίνηση προχωρά στην υποβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε προσβολή του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα η κατάργηση των εν λόγω τμημάτων είναι ενδεικτική της νοοτροπίας της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου είναι φανερά ενάντια στη δημόσια παιδεία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων 

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας έξι (6) τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς σχεδιασμό»

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται είκοσί δυο (22) νέα Τμήματα. Επτά (7) στην Κοζάνη, Τρία (3) στα Γρεβενά, πέντε (5) στην Καστοριά, τέσσερα (4) στην Φλώρινα και τρία (3) στην Πτολεμαΐδα. Η ακαδημαϊκή λειτουργία δέκα έξι (16) τμημάτων άρχισε από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Για τα υπόλοιπα έξι (6) Τμήματα: Μάρκετινγκ (Γρεβενά), Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα), παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη), Κινηματογράφου (Φλώρινα), Λογοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά), η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους θα καθοριζόταν με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας.  

Στις 07 Νοεμβρίου 2019 ανακοινώθηκε από το Υπ. Παιδείας ότι αναστέλλεται η λειτουργία τριάντα επτά (37) νέων Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και των 6 τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισε το ζήτημα, προκύπτει από το γεγονός ότι η  ανακοίνωση αρχικά περιλάμβανε και Τμήμα το οποίο ήδη λειτουργεί με 100 φοιτητές!!! Η αναστολή των 37 πανεπιστημιακών τμημάτων έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης των διετών προγραμμάτων για αποφοίτους των ΕΠΑΛ, της κατάργησης της Νομικής Σχολής στην Πάτρα, της εκχώρησης εν μία νυκτί επαγγελματικών δικαιωμάτων στα πτυχία που εκδίδονται από ιδιωτικά κολέγια και είναι ενδεικτική της νοοτροπίας της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου. Κανένας διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα, υποβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αγνόηση του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων. Είναι φανερό πλέον ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι ενάντια στη δημόσια παιδεία.

Η ίδρυση των τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι αποτέλεσμα συσκέψεων, πρυτανικών διαβουλεύσεων και αποφάσεων και η όποια παρέμβαση αποτελεί προσβολή στο αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων. Δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να ορίζει τα Τμήματα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα προτείνει. Είχαμε την διαβεβαίωση ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα είναι έτοιμο να στηρίξει τα νέα έξι (6) τμήματα, με την προϋπόθεση της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σε εγκαταστάσεις, δηλαδή τα αυτονόητα για την νέα κυβέρνηση. Όπως λοιπόν τα προϋπάρχοντα Τμήματα είχαν επιτυχία,   θα επιτύχουν και τα νεοσύστατα Τμήματα – αν η χρηματοδότησή και η ενίσχυσή τους συνεχιστεί απρόσκοπτα και δεν επιδοθεί η κυβέρνησή σε σχέδια που θυμίζουν τα αλήστου μνήμης σχέδια Αθηνά (Ι,ΙΙ). 

Επειδή το δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτελεί κτήμα όλης της κοινωνίας και κάθε απόπειρα συρρίκνωσης του στρέφεται εναντίον της.  

Επειδή η αναστολή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν βασίστηκε σε τεκμηριωμένη ανάλυση και μελέτη επί του θέματος αλλά προέκυψε από μια οριζόντια πολιτική με στόχευση να γκρεμίσει όσα χτίστηκαν την τετραετία 2015-2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια Παιδεία.  

Επειδή τα υπό αναστολή Τμήματα καλύπτουν σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι απόλυτα αναγκαία και διεκδικήσιμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία, λόγω της ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας τους στην ανάπτυξη της περιοχής.

Επειδή η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί καθολικό αίτημα του συνόλου των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής εποχής, την οποία ήδη εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να εξειδικεύσει τα μέτρα για την στήριξη της περιοχής και των κατοίκων της, οι οποία ήδη αγωνιούν για την επόμενη μέρα.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Σκοπεύει να αναθεωρήσει την χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς σχεδιασμό και αιφνιδιαστική ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας των έξι (6) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίκαια αιτήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, των κατοίκων και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

(με αλφαβητική σειρά)

 

Βέττα Καλλιόπη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τελιγιορίδου Ολυμπία