Στις Καλένδες ένα ακόμη μεγάλο Έργο, σημαντικό για την Τουριστική Ανάπτυξη της Π.Ε. Φλώρινας από την Περιφερειακή Αρχή του κου Κασαπίδη!

Συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ                                                                                    2-2-2022

Στρατάκης Γιάννης Περ. Σύμβουλος

 

Ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γ.  σχετικά με το έργο: «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας» απηύθυνε ο Περ. Σύμβουλος του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ  Γιάννης Στρατάκης.

Το έργο που προετοιμάζεται εδώ και χρόνια υπεβλήθη τον Ιούνιο του 2021 στην πρόσκληση 126 της Διαχειριστικής Αρχής με προϋπολογισμό 8,06 εκ. ευρώ  στον Άξονα Προτεραιότητας 6 και συγκεκριμένα στην  Επενδυτική Προτεραιότητα (Μέτρο) 6.2, που αξιολογείται την περίοδο αυτή.

Η  Επενδυτική Προτεραιότητα 6.2  με τίτλο «Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» έχει μετά την συρρίκνωσή της το 2020, συνολικό προϋπολογισμό 19,4 εκ€ και οι εντάξεις ανέρχονται ήδη σε  19,4εκ€.

Από αυτές τα ~11εκ€ των εντάξεων έγιναν από την Περιφερειακή Αρχή  του κου Κασαπίδη σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έθεσε για τα προς υλοποίηση έργα.

Ωστόσο και η  νέα πρόσκληση που βγήκε καθ΄ υπέρβαση του προϋπολογισμού του Μέτρου με προϋπολογισμό 7,0 εκ. ευρώ φαίνεται να μην επαρκεί καθώς σύμφωνα με την απάντηση που πήραμε  οι 14  προτάσεις που έχουν υποβληθεί έχουν προϋπ. 16,0εκ. ευρώ. Από αυτές οι  6 προτάσεις είναι της Περιφέρειας προϋπ. 12,2 εκ. ευρώ.

Είναι προφανές πως για ένα τόσο σημαντικό τομέα για την Περιφέρειά μας τον Τουρισμό, δεν υπήρξε καμία πρόνοια για την συνολική ένταξη όλων των προτάσεων, που θα συμπεριελάμβανε και όλες τις προτάσεις της Περιφέρειας.

Για να γίνει αυτό έπρεπε εγκαίρως, να γίνουν  οι απαραίτητες προβλέψεις το ’20 και αναπροσαρμογές  του προϋπολογισμού του Μέτρου το ’21  , που προϋπέθετε φυσικά και την ανάλογη πολιτική βούληση για προώθηση των πιο σημαντικών από τα προτεινόμενα έργα, αν όχι όλα.

Με λίγα λόγια μέχρι σήμερα το Χιονοδρομικό Βίγλας- Πισοδερίου δεν ήταν στις προτεραιότητες του Περιφερειάρχη.

Ζητήσαμε την γνωστοποίηση των υπό αξιολόγηση προτάσεων προκειμένου να εκτιμήσουμε με έμμεσο τρόπο ποια ήταν η αξιολόγηση από τον Περιφερειάρχη, αξιολόγηση που χρειάστηκε η συζήτηση του Απολογισμού της Περ. Αρχής  στην συνεδρίαση στις 31-1-22 του Περ. Συμβουλίου, για νααποκαλυφθεί αυτό που φοβόμαστε. Κατά τον κ. Κασαπίδη προτεραιότητα έχουν τα έργα:

-Δημιουργία διχτύου Πέτρινων Γεφυριών, -Ανάδειξη και δημιουργία δικτύων Μονών και Μητροπόλεων,-Σημεία και ανάδειξη μαχών στην Δ. Μακ.  ……., τα υπόλοιπα στις καλένδες και αυτά.

Και φυσικά ούτε λόγος για τον εκσυγχρονισμό του Χ/Κ Βίγλας για το οποίο «αναζητείται   εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης» εκτός ΕΣΠΑ . Αντί πρόβλεψης και κατάλληλων αναπροσαρμογών των υφιστάμενων πόρων του ΕΣΠΑ παραπέμπεται το έργο στο άγνωστο μέλλον.

Δεν είναι πρώτη φορά, η ίδια μεταχείριση επιφυλάσσεται για την Φλώρινα, και με τον Κάθετο διευρωπαϊκό άξονα, που επίσης είναι εκτός τρέχουσας περιόδου,καθώς και το δρόμο Φλώρινα –Πισοδέρι, την σιδηροδρομική σύνδεση με Αλβανία, κ.α..

 

Υ.Γ: Συνημμένη η σχετική Αλληλογραφία για το Χ/Κ Βίγλας προς ενημέρωσή σας:

Συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ                                                                                                     25-01-2022

Περιφ. Σύμβουλος Γιάννης Στρατάκης

Προς: Περιφερειάρχη Δυτ.Μακ. κ. Κασαπίδη Γ.

Κοιν.: Ανρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Βόσδου Σ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των Εγκαταστάσεων του Χ/Κ Βίγλας-Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας»

Η παραπάνω πρόταση έργου προϋπ. 8,06 εκατ. ευρώ έχει υποβληθεί στην Πρόσκληση 126 του Ε.Π. με τίτλο «έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών στην Περ. Δυτ. Μακεδονίας» στις 11 Ιουνίου 2021 και βρίσκεται υπό διαδικασία Αξιολόγησης.

Όπως μας έκανε γνωστό η Ε.Υ.Δ.Ε.Π.  Περ. Δυτ. Μακεδονίας (Διαχειριστική Αρχή), ο προϋπολογισμός των 14 έργων που έχουν υποβληθεί στην πρόσκληση αυτή είναι 16,1 εκ. ε. μεταξύ των οποίων και το αναφερόμενο έργο προϋπ. 8,06 εκ. ε. ενώ το διαθέσιμο ποσό  που προβλέπει η προκήρυξη είναι 7 εκ. ε.

Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τα άλλα υποβληθέντα έργα , όμως σίγουρα και αυτά θα είναι στην κατεύθυνση της Τουριστικής αναβάθμισης της Περιφέρειάς μας .

Είναι προφανές ότι μεταξύ των έργων  που θα μείνουν εκτός ένταξης  θα είναι και το αναφερόμενο, αφού από μόνο του υπερκαλύπτει την πρόσκληση (8,06 έναντι 7,0 εκ. ε.).

Το αναφερόμενο έργο αποτελεί ένα από τους καθοριστικούς  παράγοντες ανάπτυξης του Χειμερινού Τουρισμού στην Φλώρινα και στη Δυτ. Μακεδονία (ιδιαίτερα για Πρέσπες , Καστοριά, αλλά και συνδυαστικά με Βασιλίτσα, κ.λ.π.). Είναι το έργο που σχεδιάζεται χρόνια τώρα και υπήρχε σαφής δέσμευση και από την προκάτοχο από εσάς Περ. Αρχή, για την υλοποίησή του στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2014-20.

Παρόλα αυτά όλα φαίνεται πως θα παραμείνουμε  στις καλές προθέσεις, αφού και ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ήταν ελλιπής και καμία προσπάθεια αναμόρφωσής  του δεν έγινε μέχρι σήμερα, οδεύοντας προς το τέλος ολοκλήρωσης  της παρούσας προγραμματικής περιόδου, το 2023.

Όπως μας γνώρισε η Υπηρεσία σύμφωνα με την 5η αναθεώρηση του Ε.Π. Περ. Δυτ. Μακεδονίας (στοιχεία 31-12-2021), ο Άξονας Προτεραιότητας 6 συνολικά έχει διαμορφωθεί στα 55,0 εκ. ε., εκ των οποίων υπάρχουν Συμβάσεις για 49,5 εκ., δηλαδή τα διαθέσιμα προς ανακατανομή ποσά είναι μόνο 5,5 εκ. .

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

-Γιατί δεν υπήρξε έγκαιρα αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Α.Π. 6,ο  οποίος στην ενημέρωση με ημερ. 30-11-21 εμφανίζεται με το ποσό των  69.538.546 ε και όχι 55,0 εκ. όπως μας γνώρισε η υπηρεσία( 5η αναθεώρηση 31-12-21), για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.

-Σκοπεύετε να κάνετε κάποια ανακατανομή των πόρων με δεδομένο ότι σε άλλους Άξονες Προτεραιότητας έχουν δεσμευθεί ποσά τα οποία αντικειμενικά είναι αδύνατον να απορροφηθούν μέχρι τέλους του 2023, με τελικό αποτέλεσμα την απώλειά των.

-Ποια είναι τα έργα που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό των 49 εκ. ε. συμβατοποιημένων έργων και για  ποια από αυτά οι πράξεις συμβατοποίησης έγιναν κατά την διάρκεια της δικής σας θητείας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Στρατάκης

Περ. Σύμβουλος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1-2-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τηλέφωνο: 2461052610

e-mail: [email protected]

Θέμα:   Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το έργο «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας»

Σχετ: Η από 25-01-2022 ερώτησή του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάννη Στρατάκη

κ. Στρατάκη,

Όπως ενημερωθήκατε και από τον προϊστάμενο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η πρόταση για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας» προϋπολογισμού 8,06 εκατομμύρια ευρώ, υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 126 και τίτλο «Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών (υποδομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι 7 εκ. ευρώ και έχουν υποβληθεί 14 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 16,1 εκ. ευρώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιμάται έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022.

Επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων που θέτετε, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, για τον προϋπολογισμό του άξονα 6 που μετά την έγκριση της 5ης αναθεώρησης διαμορφώθηκε στα 55 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 49,5 εκ. ευρώ να είναι ήδη συμβασιοποιημένα, σας γνωρίζουμε ότι η 5η αναθεώρηση προέκυψε ως ανάγκη αλλά και ως πρώτιστη επιλογή της Περιφέρειας για την κάλυψη, όσο το δυνατόν περισσότερων, αναγκών στήριξης της επιχειρηματικότητας που προκάλεσε η πανδημία όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η οποία οδήγησε φυσικά σε αναπροσαρμογή όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας, αν  σκοπεύουμε κάποια ανακατανομή  πόρων από άλλους άξονες, σας γνωρίζουμε ότι καθημερινός μας αγώνας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων όλων των υφιστάμενων προσκλήσεων, η συνεργασία με τους άλλους φορείς υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, αλλά και ο ρεαλιστικός σχεδιασμός των νέων προσκλήσεων για την υλοποίηση απαραίτητων δράσεων, με στόχο την μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και την διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος για την Δυτική Μακεδονία. Επίσης, όπως πολύ καλά πιστεύω γνωρίζετε, η οποιαδήποτε εσωτερική αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών των ΕΠ του ΕΣΠΑ δεν είναι απλή υπόθεση.

Τέλος όσον αφορά το τρίτο σας ερώτημα για τα συμβασιοποιημένα έργα του άξονα, προϋπολογισμού 49 εκ. ευρώ και ποια από αυτά έγιναν κατά την θητεία της σημερινής Περιφερειακής αρχής, σας γνωρίζουμε, και μου κάνει εντύπωση πως δεν το ξέρετε, ότι είναι αναρτημένη όλη η πορεία υλοποίηση του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, ώστε ο κάθε ενεργός πολίτης να έχει την δυνατότητα  άμεσης ενημέρωσης και απόκτησης γνώσης για το πρόγραμμα.

Γενικότερα όμως κ. Στρατάκη για το συγκεκριμένο έργο και δική μας πεποίθηση είναι ότι η υλοποίησή του αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού στην Φλώρινα, αλλά και γενικότερα στην Δυτική Μακεδονία συνδυαστικά με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.

Για το σκοπό αυτό και λόγω του ότι, όπως και εσείς διαπιστώνεται, το συγκεκριμένο έργο υπερκαλύπτει την πρόσκληση, αναζητούμε εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου μέσα στο 2022 καθώς έχει μελετητική ωριμότητα.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Υ.Γ.: Τα συμπεράσματα δικά σας!