Συνάντηση Γιώργου Κασαπίδη με τα στελέχη της ΑΝ.ΦΛΩ. για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Leader και των μελετών αναβάθμισης των ΤΟΕΒ

Την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των δημοσίων έργων του προγράμματος Leader στην Π.Ε. Φλώρινας ζήτησε από τον Πρόεδρο και τα στελέχη της ΑΝ.ΦΛΩ. (Αναπτυξιακή Φλώρινας) ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης κατά τη σημερινή συνάντηση του στα γραφεία της Αναπτυξιακής στη Φλώρινα.

Παρουσία και των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, διαπιστώθηκε ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης των έργων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού χαρακτήρα ενώ συζητήθηκαν διεξοδικά και αναλυτικά τα αίτια των καθυστερήσεων σε κάθε έργο ξεχωριστά.

Ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τους υπευθύνους της ΑΝ.ΦΛΩ. ένα δεσμευτικό χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους αυτών, επισημαίνοντας την ανάγκη στενής και τακτικής συνεργασίας μαζί τους για την στήριξη και επιτάχυνση του έργου τους.

Ταυτόχρονα εξετάστηκε και η πορεία υλοποίησης των μελετών για την τακτοποίηση σοβαρών εκκρεμοτήτων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φλώρινας.

Οι μελέτες αυτές έχουν ανατεθεί από την Περιφέρεια στην ΑΝ.ΦΛΩ. και ο τελικός σκοπός είναι η απόκτηση άδειας χρήσης νερού και περιβαλλοντικών όρων από τους ΤΟΕΒ που μέχρι σήμερα δεν έχουν. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αναβάθμισης και αναπτυξιακής παρέμβασης που θα βασίζεται στα αρδευτικά δίκτυα τα οποία πρέπει να λειτουργούν νόμιμα.

Όπως διαπιστώθηκε ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των μελετών αυτών ανέρχεται στην αρχή της άνοιξης του 2022 οπότε και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων για τη μείωση του κόστους άρδευσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.