Συνάντηση επιχειρηματιών στο Επιμελητήριο Φλώρινας

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κρασιού από τη Νορβηγία με τοπικούς παραγωγούς κρασιού στην πολυμορφική αίθουσα του Επιμελητηρίου Φλώρινας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδη Σάββα, μελών της διοίκησης και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη. Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και το επόμενο διάστημα αναμένονται συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε οινογνωσία τοπικών κρασιών με ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους νορβηγούς επιχειρηματίες. Το Επιμελητήριο Φλώρινας δηλώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο, θα προάγει το επιχειρείν με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας.

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Σαπαλίδης Σάββας