Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας Ενόψει της Χειμερινής Περιόδου 2021-2022

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας, προκειμένου να εξεταστούν τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ενόψει της χειμερινής περιόδου 2021-2022.

Ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Κιοσές, και ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Μιχαήλ, επωμίστηκαν τον συντονισμό της συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Άμπας, οι Αντιδήμαρχοι Αμυνταίου και Πρεσπών κ. Παναγιώτης Κιοσές και Άγγελος Τρασιάς, ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Ηλιάδης, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Δ/νσης και Τροχαίας Φλώρινας, της 3ης ΜΣΕΠ, του Στρατού Ξηράς, φορέων, υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και δράσεων των φορέων και παράλληλα η κάλυψη στο μέτρο του δυνατού των παρουσιαζόμενων αδυναμιών του μηχανισμού πρόληψης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από την οργανωτική και προληπτική δομή της Π.Ε. Φλώρινας και συγκεκριμένα, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων ευθύνης στο οδικό δίκτυο (επαρχιακό, ορεινό, εθνικό), τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, την καταγραφή ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών υποδομών – μέσων, την πρόβλεψη καθαρισμού ρεμάτων και επάρκειας άλατος, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των εθελοντικών ομάδων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Σ.Ο.Π.Π. (Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας), καθώς και το είδος της μεταξύ τους συνεργασίας.

Κοινή συνισταμένη των απόψεων των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση ήταν ότι η πρόληψη και ο σωστός συντονισμός είναι τα καλύτερα συστατικά μίας επιτυχημένης αντιμετώπισης, κάθε πιθανού προβλήματος που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.