Σύσκεψη Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Π.Δ.Μ.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ και των Δημάρχων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, κυρίων Βασίλειου Γιαννάκη, Άνθιμου Μπιτάκη και Παναγιώτη Πασχαλίδη αντίστοιχα, με θέμα την επικαιροποίηση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις της Π.Ε. Φλώρινας και των Δήμων της, στο νέο επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας μας, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δημόσιας παρέμβασης, ώστε να αναπτυχθεί ο γενικός στόχος της ανθεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας και κυρίως της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.