Τακτική “δια περιφοράς” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ “δια περιφοράς” ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ – 14:00΄, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

 

1. «Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας εντός αστικού ιστού»

Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Μεταβίβαση των συμφωνητικών εκμίσθωσης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Άνω Καλλινίκης από τον κ. Τσομπανόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου στην σύζυγό του κ. Τσομπανοπούλου Χρυσούλα για σοβαρούς λόγους υγείας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2020 Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Φλώρινας λόγω Κορωνοιού COVID-19».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

6. «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Νίκης στο σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

7. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό COVID-19»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Χορήγηση άδειας χρήσης αδειών οικοδομής και λοιπών εγκρίσεων επιτρεπτού εκτέλεσης εργασιών δόμησης του αρχείου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, προκειμένου να συμμετάσχει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Παρακαλείστε όπως:

  • Η ψήφος σας (θετική, αρνητική ή αποχή από την ψηφοφορία με δήλωση «παρών»), να αποστέλλεται είτε εγγράφως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], είτε με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 2385351040, είτε με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 6985771215, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι η μη αποστολή της ψήφου ή της δήλωσης αποχής από την ψηφοφορία, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθιστά το μέλος ΑΠΟΝΤΑ.

  • Αιτιολογίες καταψήφισης ενός θέματος, τυχόν απόψεις για ένα θέμα της συνεδρίασης και κάθε άλλο κείμενο, να κατατεθεί έγκαιρα στο γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα Τ.Κ. 53100 εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους αποστολή της ψήφου ή τοποθέτησής σας αποδεικνύει τη συμμετοχή σας στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση και επομένως δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ