Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 15 Απριλίου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφισμα για την ίδρυση τμήματος ψηφιακών τεχνών στη σχολή καλών τεχνών Φλώρινας.
 2. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 5. Υποβολή αίτησης φορητότητας αριθμού ΟΤΕ , και σύναψη σύμβασης, της Τ.Κ. Ροδώνα με την εταιρεία VODAFONE.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου»
 7. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα».
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης».
 9. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
 10. Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξης στο 5/θ Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου.
 11. Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα .
 12. Έγκριση άδειας διέλευσης υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Βεγόρων.
 13. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου” προϋπολογισμού 266.000,00€
 14. . Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Βαρικού.
 15. Έγκριση Τακτοποιητικού – 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου”.
 16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.
 17. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με θέμα :” Σταθμός παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 25 MWel στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο, Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), Π.Ε. Φλώρινας”
 18. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.
 19. Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2019- 2020 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ  του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάληψη τμημάτων κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
 21. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
 22. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου.
 23. Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων
 24. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αγίων της Δ.Κ. Αμυνταίου.
 25. Τοποθέτηση Μαρμάρινης Πλάκας προς τιμή του Θανόντα Μπασούρη Αποστόλου του Αλεξάνδρου.
 26. ΄Εγκριση πληρωμής εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας» και το «Δίκτυο συλλόγων λαογραφίας και παράδοσης Νυμφαίου Ροδώνα και Αμυνταίου».
 27. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 29. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 30. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ