Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΠΕ. ο Γιώργος Κασαπίδης

Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΠΕ. ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης – Σύσταση Επιτροπής για το Υδρογόνο προτείνει ο Περιφερειάρχης στην ΕΝ.ΠΕ.

Την άναρχη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και την αναγκαιότητα αναζήτησης τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου, συζήτησαν μεταξύ άλλων τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ, μετά από εισήγηση του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/7/2021, ο κ. Κασαπίδης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΝ.ΠΕ, ενημέρωσε τα μέλη για την τρέχουσα κατάσταση που δημιουργείται από την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ συγχρόνως εισηγήθηκε η ανάπτυξη ΑΠΕ να πραγματοποιηθεί με όρους δίκαιους προς τις τοπικές κοινωνίες και υπό ένα σαφές και σύγχρονο πλαίσιο.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε  το σώμα για τις εξελίξεις, τη δυναμική και τις προοπτικές του «Πράσινου» Υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη. Παρουσίασε βασικά στοιχεία της «Πράσινης Συμφωνίας» και της νέας δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων για το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές, «Fit for 55», μέσω των οποίων αποδίδεται πλέον σημαίνων ρόλος στο Υδρογόνο. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του έργου «White Dragon», το οποίο πρόσφατα έτυχε της προέγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και αφορά στην παραγωγή «Πράσινου» Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος, ο κ. Κασαπίδης ζήτησε τη σύσταση επιτροπής στην ΕΝΠΕ, με αρμοδιότητα την παραγωγή του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για το Υδρογόνο, που τα επόμενα χρόνια όπως τόνισε θα πρωταγωνιστήσει στην αγορά ενέργειας σε Παγκόσμιο επίπεδο.