Τοποθέτηση ειδικών κάδων περισυλλογής και ανακύκλωσης ειδών ιματισμού σε σημεία του Δήμου Αμυνταίου

Ένα ακόμη βήμα στην ανακύκλωση και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος γίνεται στον Δήμο Αμυνταίου. Ήδη η  Διεύθυνση  Καθαριότητας προχώρησε στη τοποθέτηση ειδικών κάδων περισυλλογής και ανακύκλωσης ειδών ιματισμού σε  σημεία του Δήμου μας , με σκοπό  την ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν έντεκα (11) ειδικοί κάδοι σε κεντρικά σημεία της πόλης του Αμυνταίου αλλά και σε  μεγάλες Κοινότητες του Δήμου( Αγίου Παντελεήμονα, Αετού, Λεβαίας, Λεχόβου, Ξινού Νερού και Φιλώτα) προκειμένου  να αποφορτιστεί το δίκτυο, τόσο των πράσινων κάδων, όσο και των κάδων ανακύκλωσης.

Ο κύριος σκοπός της δράσης είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με την εκτροπή ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία μέχρι σήμερα οι Δημότες εναποθέτουν ως απόβλητα στους πράσινους κάδους. Τα είδη αυτά, ως απόβλητα, ανήκουν στην κατηγορία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και καλείται ο Δήμος να τα διαχειριστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, με γνώμονα πάντα, την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον του Δήμου.

Οι πολίτες του Δήμου Αμυνταίου μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια μας, ανακυκλώνοντας είδη ιματισμού που δεν χρειάζονται.

Γραφείο Τύπου                                                                                                                                    

Δήμου Αμυνταίου