Τοποθέτηση τομεαρχών της ΔΕΕΠ Φλώρινας

Μετά από πρόταση του Προέδρου της ΔΕΕΠ Φλώρινας κ. Νικόλαου Ευαγγέλου προς την γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της οργάνωσης, ορίστηκαν με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού κ. Κονταδάκη Στυλιανού οι κάτωθι τομεάρχες :

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΟΥ

Β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ

Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ

Οι παραπάνω οριζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Π. Φλώρινας, για την οποία έχουν οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΕΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ