Το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εργασίας Δυτικής Μακεδονίας της ΓΣΕΕ

Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ με απόφασή του ορίζει από 1/4/2022 το νέο Δ.Σ. της Περιφερειακής Επιτροπής του Περιφερειακού ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

 1. Κωνσταντίνος Σιάκος, Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος Βόμβας, Γραμματέας Οικονομικού
 3. Γεώργιος Μαλέας, Αντιπρόεδρος
 4. Νίκος Κοτρώτσος, Αντιπρόεδρος
 5. Παναγιώτης Αβραμίδης, Μέλος
 6. Θεόδωρος Κακουλίδης, Μέλος
 7. Αθανάσιος Τέμης, Μέλος
 8. Λάζαρος Κυριαζίδης, Μέλος
 9. Μιχαήλ Μήτκας, Μέλος
 10. Κωνσταντίνος Περτσινίδης, Μέλος
 11. Βασιλική Κουτίνα, Μέλος

 

Για το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας Οικονομικού

Κωνσταντίνος Σιάκος                                            Κωνσταντίνος Βόμβας