Τροποποίηση των άρθρων 9 και 16 του προγράμματος 4.1.2. του Π.Α.Α. ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Άμπας

Τροποποίηση των άρθρων 9 και 16 του προγράμματος 4.1.2. του Π.Α.Α. ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, ώστε να μπορεί να επιδοτηθεί η διάνοιξη γεωτρήσεων στη Βεγορίτιδα στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.2. των αρδευτικών.

Τροποποίηση των άρθρων 9 και 16 του προγράμματος 4.1.2. του ΠΑΑ

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ,

Η Δυτική Μακεδονία ζει μέσα στην αδικία. Το 2017 έγινε η αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου των υδάτων του ΥΔ09 της Δυτ. Μακεδονίας με αναφορές και περιορισμούς που δεν στηρίζονταν σε επιστημονικά στοιχεία. Με κυνικότητα και απαξίωση αντιμετωπίστηκαν στοιχεία που κατατέθηκαν και καταδείκνυαν την εγκληματικότητα των ενεργειών για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το φράγμα της Τριανταφυλλιάς, που είναι χαρακτηρισμένο έργο εθνικής σημασίας, δεν μνημονεύεται ότι υπάρχει σαν Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΙΤΥΣ), ενώ υπήρξαν κατά την διαβούλευση επιστολές που ζητούσαν να συμπεριληφθεί.

Σημαντικότερο όμως όλων, αποτελεί ο χαρακτηρισμός της υδρολογικής λεκάνης της Βεγορίτιδας ως κόκκινης δηλαδή σε κακή κατάσταση.

Πως είναι δυνατόν η υδρολογική λεκάνη της Βεγορίτιδας να είναι χαρακτηρισμένη σε κακή κατάσταση από ποσοτική άποψη και η στάθμη του τελικού αποδέκτη, η λίμνη Βεγορίτιδα, να έχει ανέβει 12 μέτρα;

Πως είναι δυνατόν στη Βεγορίτιδα να μην επιτρέπεται η υλοποίηση έργων αξιοποίηση υδάτων και ταυτόχρονα να απειλούνται υποδομές της πολιτείας, να καταστρέφεται η περιουσία των πολιτών από την άνοδο της στάθμης της λίμνης;

Η αναφορές των μελετητών ότι η 3ετής περίοδος αναφοράς έχει στοιχεία που επιβάλουν τον χαρακτηρισμό σε κακή κατάσταση από ποσοτική άποψη είναι παντελώς αβάσιμη καθώς η μελέτη των στοιχείων είναι ΕΚΤΟΣ της πραγματικότητας. Δεν αντιμετωπίζεται η διαχρονική πορεία της λίμνης και εξετάζονται τρία τυχαία χρόνια.

Βέβαια στους περιορισμούς αυτούς δεν αντέδρασε μόνο η τοπική κοινωνία αλλά και η επιστημονική κοινότητα. Υποβλήθηκαν μελέτες και τεχνικές εκθέσεις, από υπηρεσιακούς παράγοντες, από επιστήμονες, από φορείς, από μελετητές που καταδεικνύουν την επιστημονική αλήθεια, και αναιρούν την βούληση της τότε πολιτικής ηγεσίας επιβολής «κοκκινίσματος» της Βεγορίτιδας. Συνημμένες υπάρχουν οι επιστολές, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας, της ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας, του υπαλλήλου της Δ/νσης υδάτων, μελετητών για την Ένωση οινοποιών Αμυνταίου.

Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο όπου η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας  (ΦΕΚ 4676Β/2017), μέτρο Μ09Σ0901(σελ. 254) στα υδατικά συστήματα του ρέματος Σουλού επιτρέπει την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων και την επέκταση αδειών υφιστάμενων ως προς την ποσότητα με ορισμένες προϋποθέσεις. Οι όροι για τις αρδευτικές γεωτρήσεις, περιγράφονται στο Αναλυτικό Κείμενο Τεκμηρίωσης Προγράμματος Μέτρων που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας και συνοπτικά  έχουν να κάνουν με:

  1. την αρδευόμενη έκταση που θα καλύπτει η κάθε γεώτρηση
  2. την ελάχιστη απόσταση από γειτονικές υφιστάμενες υδροληψίες.

Εάν καλύπτονται οι απαιτούμενοι όροι, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπ-ΔΜ, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου αδειοδοτεί την κατασκευή της νέας γεώτρησης και εφόσον αυτή είναι επιτυχούσα και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκδίδει την άδεια χρήσης.

Επομένως στα Υδατικά Σύστηματα ρέματος Σουλού που είναι τα  :

  1. EL0900061, Υποσύστημα Πτολεμαΐδας
  2. EL0900061, Υποσύστημα Νότιου πεδίου
  3. EL0900063, Υποσύστημα Καρυοχωρίου – Κλείτους – Τετράλοφου
  4. EL0900050, Σύστημα Αμυνταίου Φλώρινας
  5. EL0900081, Υποσύστημα ΒΔ Βερμίου
  6. EL0900341, Σύστημα Περδίκκα – Φιλώτα

μπορεί να έχει προσδιοριστεί ότι βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση, επιτρέπεται  όμως η κατασκευή νέων αρδευτικών γεωτρήσεων υπό προϋποθέσεις.

Η ΕΥΔ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει την προκήρυξη του μέτρου 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, αν και λάβαμε μέρος στην διαβούλευση που είχε λάβει χώρα πέρυσι τέτοια εποχή με την 27890/20-2-2020 επιστολή μας. Ζητούμε να επανεξετάσετε το άρθρο 9 περί ‘επιλέξιμων επενδύσεων και ειδικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επενδύσεων’ για τις νέες γεωτρήσεις, για τις περιοχές που η κατάστασή τους είναι λιγότερο από καλή, εφόσον το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την κατασκευή νέων αρδευτικών γεωτρήσεων υπό προϋποθέσεις.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, σήμερα, η Δυτική Μακεδονία έχει εισέλθει στη μεταλιγνιτική εποχή. Καθημερινά μειώνονται οι επιχειρήσεις και αναμένεται να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και να εκτιναχθεί η ανεργία σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, λόγω της μείωσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν. Θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας για μπορέσουμε να στηρίξουμε την τοπική οικονομία από το πλήγμα της δραματικής μείωσης του ΑΕΠ της περιοχής. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός στον οποίο πέφτει το βάρος, γι’ αυτό επιθυμούμε την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη σας και την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να στηριχθεί η περιοχή μας. Με την συμμετοχή μας στη διαβούλευση είχαμε αιτηθεί να ενταχθούμε στις περιοχές με τα μέγιστα ποσοστά όπως τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και το ποσοστού στον πίνακα 1 του άρθρου 16 από 60% να γίνει 80% και στον πίνακα 2 το ποσοστό από 55% να γίνει 75% ή έστω στο 70% και 65%.

Σε αυτά τα πλαίσια παρακαλούμε να επανεξετάσετε τα άρθρα 9 και 16 της προκήρυξης του μέτρου 4.1.2. έτσι ώστε να στηριχθεί η πολύπαθη Δυτική Μακεδονία.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΆΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Ph.D., Μ.Sc.

 

Σύνδεσμοι συνημμένων αρχείων.

Τεχνική Έκθεση ΠΕ Φλώρινας. 20161221 Εισήγηση για Λίμνη Βεγορίτιδας.

Εισήγηση για Λίμνη Βεγορίτιδας

Τεχνική έκθεση Τμ. Υδροοικονομίας, ΠΕ Φλώρινας. 20161222_ΣΔΛΑΠ09 ΠΕ Φλώρινας

Τεχνική έκθεση Τμ. Υδροοικονομίας

Έγγραφο ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας. 20171016Γνωμάτευση ΣΜΠΕ ΔΑΟΚ.

Έγγραφο ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας

Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου Δ/νσης Υδάτων. 20161214 Άνοδος στάθμης Βεγορίτιδας.

Τεχνική Έκθεση υπαλλήλου Δ/νσης Υδάτων

Τεχνική έκθεση για την Αμύνταιον Οίνος. Τεκμηρίωση αλλαγής της κατάστασης των ΥΥΣ

Τεκμηρίωση αλλαγής της κατάστασης των ΥΥΣ 

Διαβούλευση Δυτ. Μακεδονίας για το μέτρο 4.1.2.

Διαβούλευση Δυτ. Μακεδονίας