Υπεγράφησαν οι Συμβάσεις για την Εκτέλεση Έργων Συντήρησης και Ασφαλτόστρωσης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας

Τον δρόμο της υλοποίησης έλαβαν δύο ακόμα σημαντικά έργα υποδομής-οδοποιίας στην Π.Ε. Φλώρινας, καθώς ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης υπέγραψε τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 με τον ανάδοχο δύο συμβάσεις που αφορούν την εκτέλεση έργων συντήρησης και ασφαλτόστρωσης οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 725.000,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα η πρώτη σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 Βεύη – Κέλλη Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 στην κατηγορία Συγκοινωνιακές –  Βελτιώσεις, συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2020. Για την υλοποίηση έχει εγκριθεί δέσμευση πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Ενώ, η δεύτερη σύμβαση την εκτέλεση έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019», προϋπολογισμού μελέτης 575.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕΠ 541/2020, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2020. Για την υλοποίηση έχει εγκριθεί δέσμευση πίστωσης ποσού 575.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι μελέτες των έργων συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, που θα επιβλέψει και την υλοποίηση τους. Ενδεικτικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, σήμανσης, ασφάλειας, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς και καθαρισμός ερεισμάτων σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Π.Ε. Φλώρινας.

Η εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης ποιότητας ζωής των πολιτών και συμβάλλει στην ασφαλέστερη κίνησή τους εντός του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας.