Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κέλλης»

 Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης υπέγραψε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 τη σύμβαση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κέλλης» με την ανάδοχο εταιρία TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ, με το συνολικό προϋπολογισμό  της μελέτης του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 370.967,74 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης  259.916,49 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κέλλης με σκοπό την ενίσχυση της παροχής πόσιμου νερού σε αυτή, με εκμετάλλευση των φυσικών πηγών του όρους Βόρα και των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων της περιοχής.

Γραφείο Τύπου                                                                                                                Δήμου Αμυνταίου