Υπογράφηκε η σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αετού»

Στις 15/05/2019 υπογράφηκε η σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αετού» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2019.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι κάτωθι:

  1. κατασκευή δικτύου παράκαμψης δεξαμενής στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου,
  2. αντικατάσταση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης σε τμήμα δικτύου πλησίον του υδατόπυργου της Τ.Κ. Βαλτονέρων.

Οι θέσεις εκτέλεσης του έργου προέκυψαν από παρατηρήσεις της υπηρεσίας και αιτήσεις πολιτών, με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν σε συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

 Γραφείο Δημάρχου