Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων προμήθειας λογισμικού και πληροφοριακού εξοπλισμού για τα Γενικά Νοσοκομεία Κοζάνης και Φλώρινας

Τις Εντάξεις Πράξεων δυο (2) έργων προμήθειας λογισμικού και πληροφοριακού εξοπλισμού για τα Γενικά Νοσοκομεία Κοζάνης και Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 403.200,00€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Αναλυτικότερα, αφορά στις εντάξεις των παρακάτω Πράξεων:

  • «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και Πληροφορικού Εξοπλισμού Ανανέωσης – Αναβάθμισης Υπηρεσιών για το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”», με δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προϋπολογισμού 193.599,92€.
  • «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και Πληροφορικού Εξοπλισμού Ανανέωσης – Αναβάθμισης Υπηρεσιών για το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”», με δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, προϋπολογισμού 209.600€.

            Και οι δυο Πράξεις, αφορούν στην προμήθεια εφαρμογών λογισμικού (Software) και εξοπλισμού πληροφορικής (Hardware), για την ανανέωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δύο Νοσοκομεία, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται στους πολίτες των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, αλλά και των πολιτών τής Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, θα ενισχυθούν η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η λειτουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου/ραντεβού (e-ticketing), η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση πληροφορίας από έντυπα αρχεία και επιπλέον θα ανανεωθεί ο εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των δύο Νοσοκομείων.

Τα έργα, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί σημαντικά έργα στον τομέα της υγείας, επιδιώκοντας τη βελτίωση των παρεχόμων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.