Υπογραφή Σύμβασης Έργου μεταξύ του Άνθιμου Μπιτάκη και της εταιρίας POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης  υπέγραψε τη σύμβαση έργου ”Αισθητική- Λειτουργική ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου” με την ανάδοχο εταιρία POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 149.293,83 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο επανασχεδιασμός των κοινόχρηστων χώρων μπροστά από σχολεία του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Αμυνταίου και στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και στον αύλειο χώρο του Λυκείου.

Γραφείο Τύπου                                                                                                              Δήμου Αμυνταίου