Χρηματοδότηση προμήθειας 5 οχημάτων ειδικής χρήσης στον Δήμο Αμυνταίου από την εταιρεία TAP ύστερα από αίτημα του Άνθιμου Μπιτάκη

Κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε προσωπικά ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης στην εταιρεία Trans Andriatic Pipeline ( TAP ) για την χρηματοδότηση προμήθειας οχημάτων ειδικής χρήσης για το Δήμο Αμυνταίου,  ελήφθη η απάντηση-ενημέρωση ότι η ανωτέρω εταιρεία προτίθεται να προβεί στην χρηματοδότηση προμήθειας πέντε (5) οχημάτων ειδικής χρήσης και παραχώρηση αυτών στο Δήμο Αμυνταίου προς όφελος των δημοτών του Δήμου, χωρίς αντάλλαγμα.

Το συγκεκριμένο αίτημα συνάδει με τους στόχους του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της TAP AG και τους άξονες αυτού « Ασφάλεια, Υγεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πολιτική » και πιο συγκεκριμένα τον άξονα « Ποιοτικές συνθήκες ζωής της κοινότητας », καθώς επιδιώκει να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες από όπου διέρχεται ο αγωγός και ως εκ τούτου κρίνεται ωφέλιμο για τους δημότες του Δήμου Αμυνταίου.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Αμυνταίου