13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Ιωαννίδη Κυριάκο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  12/03/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια – Τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας»
 3. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»
 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»
 5. Έγκριση ή μη της τροποποίησης σύμβασης αναδόχου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2018-2019, λόγω αλλαγής του τόπου κατοικίας ενός νηπίου
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης και Εργασίες Συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς»
 7. Έγκριση ή μη του από 05-03-19 πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019-2020 ποσού 378.325,30 ευρώ
 8. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 9. Έγκριση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς
 10. Τυπική επανέγκριση  δαπάνης   της  ΣΑΕΠ  541   για    την    υλοποίηση του  έργου: «Αποκατάσταση   βλαβών  από   ανωτέρα  βία   στο  δρόμο Λιανοτόπι – Γράμμος  (είσοδος Γράμμου)»
 11. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών
 13. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 3777/18 επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης
 15. Έγκριση δαπάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης του 2ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίου
 17. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών χρωματισμού στις Εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια ανταλλακτικών και Υπηρεσιών  επισκευής για τα οχήματα  &  Μηχανήματα Έργου του Αμαξοστασίου της  Π. Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 26. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019
 27. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019-RUN DESKATI»
 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης 3ου κύκλου συζητήσεων Ποντιακών Φοιτητικών Συλλόγων Ελλάδας με θέμα τη Γενοκτονία των Ποντίων, του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Απριλίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 44ου προσυνεδρίου πολιτιστικών κέντρων ΟΤΕ Μακεδονίας Θράκης  με θέμα: «Πολιτισμός και Ολυμπιακό Ιδεώδες» του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί  στις  30-31 Μαρτίου 2019
 31. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 6ης διοργάνωσης ημερίδας (6/4/19) και 5ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (7/4/19) στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 6 & 7 Απριλίου 2019» στην πόλη της Φλώρινας
 32. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας Νηπιαγωγών Φλώρινας με τίτλο: «Η Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας: Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και    Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) Δυτ. Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Δράσης/Συνεδρίου: «WALKING PRACTICES-WALKING ART/WALKING BODIES», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2019
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Δρόμοι παλιοί. Ψυχή στο Λαιμό-εικαστικές και λογοτεχνικές εγγραφές στο λιμναίο τοπίο των Πρεσπών», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί 1-15 Σεπτεμβρίου 2019
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Λιμνοφόβια 2019:Ταυτότητες-Limnophobia 2019:Identities», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2019
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Performance now v.6: Επιτελεστικές μεθοδολογίες και αστικό τοπίο», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, που θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο 2019   στην Φλώρινα
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Aπριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ (Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες & την Τεχνολογία) με θέμα: «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αιώνα» της Παιδαγωγικής Σχολής-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 19-21 Απριλίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Τα Δημοτικά Σχολεία της πόλεως Φλώρινας» της Παιδαγωγικής Σχολής- Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 04 Απριλίου 2019
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ρομά του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθεί  στις  8 Απριλίου 2019 στην Φλώρινα
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης  με τίτλο: «Μουσική και Μυστήριο στον Αέρα» της Ομάδας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Τέχνης του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί  στις  19 Απριλίου 2019  στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στο Πολιτιστικό Κέντρο  Φλώρινας
 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωση αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας
 43. Έγκριση ή μη, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2019
 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση δαπάνης
 48. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας: «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ», στο 3ο πολυθεματικό Φεστιβάλ Πολιτισμού: «Πτολεμαΐδα η πόλη γιορτάζει», που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 21 Απριλίου 2019
 49. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Φίλαθλο
  Σωματείο Κοζάνης, στο τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Απριλίου 2019
 50. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 51. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 52. Έγκριση των όρων και  έγκριση της διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τον υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας