17η πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύει και το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 02 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 Δήμου Αμυνταίου. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

Σημ.: Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350119, για να ενημερωθείτε σχετικά.