26η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στα πλαίσια του
  Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» με στόχο την «Ίδρυση νέας σύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής μονάδας εμφιάλωσης φυσικού ανθρακούχου νερού της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θωμαΐδης Χ.
 2. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Συζήτηση και λήψης απόφασης για την  τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 265/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 4. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την αριθ. 266/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.- Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Λεβαίας και Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Φανού, Ξινού νερού, Κλειδιού και στη Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου.-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, Βαλτονέρων και Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Π.
 8. Συμπληρωματική Κατανομή 2022 ποσού 40.475,00€, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου  για το έργο  με τίτλο «Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου». – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αρθ. πρωτ. 109137/22-09-2022 έγγραφο του Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση, ιδιοκτησίας Δημοσίου, στην Τ.Κ. Φανού Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 270/2022 απόφαση Ο.Ε. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 12. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου, 05ης και 06ης Νοεμβρίου. – Εισηγητής: Προέδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης