31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Αστυνομικού Τμήματος Βεύης»
 3. Έγκριση του 1ου πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου: “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 15 ΚΑΙ Επ. Ο. 11 ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ”
 4. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης στην Ε.Ο.15 και ΕΠ.0.11 Δήμου Πρεσπών»
 5. Έγκριση του 1ου πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»
 6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών επισκευής υδροφόρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου
 1. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση οριογραμμών στο επ. οδικό δίκτυο και κατασκευή ηχητικών λωρίδων στο Δισπηλιό, Χιλιόδενδρο, Κολοκυνθού και Καλοχώρι»
 1. Έγκριση για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση του έργου: «Οριοθέτηση-Χωροθέτηση Ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας    Μεσοποταμίας (Δ 124 – Δ 128)»
 2. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα
 3. Έγκριση δαπάνης και  ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π.
 4. Έγκριση δαπάνης για την Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 5. Έγκριση της  απόφασης  του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την  απευθείας ανάθεση σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 6. Ορισμός δικηγόρου
 7. Ορισμός δικηγόρου
 8. Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Ντιό Ευφροσύνης
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δροσερού-Γαλάτεια»
 10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση φθορών σε τμήμα του οδικού δικτύου Παλαιογρατσάνου-Καταφυγίου»
 11. ‘Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση οδού Περιβόλι-Αβδέλλα»
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδού προς κενοτάφιο εθνομάρτυρος Αιμιλιανού»
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ Ανατολικού»
 14. Έγκριση δαπάνης για τη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Δίκτυο A.R.E.P.O. (Association of European Regions for Products of Origin)
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καστοριάς»
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) DRUM εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 17. Έγκριση της  Δημοπράτησης και των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΡΓΑΤΣΑΝΟΥ» Προϋπολογισμού: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου»
 19. Έγκριση δαπάνης για το έργο παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση, την ενημέρωση και το σχεδιασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025»
 20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 21. Έγκριση νέων  δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2019-2020  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στον πεδινό όγκο Δήμου Βελβεντού»
 23. Έγκριση  εκτός  έδρας  μετακίνησης  του  Αντιπεριφερειάρχη  Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κιάνα Στέργιου

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας