Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 7η συνάντηση του δικτύου εμπλεκόμενων μερών του έργου REGIO-MOB στην Κοζάνη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η EΒΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REGIO-MOB ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ       

Η 7η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Μερών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο REGIO-MOB πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στον 2ο όροφο του κτηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδέχθηκε τους εκπροσώπους από τους σημαντικότερους φορείς της Περιφέρειας, όπως το Δήμο Κοζάνης, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ), τα Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης, τα ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως η Π.Ε. Φλώρινας και ο Δήμος Πρεσπών.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση τόσο του έργου REGIO-MOB όσο και της προόδου υλοποίησης του και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των τεσσάρων έργων  του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της προόδου εφαρμογής παρακολούθησής του.

Ακολούθησε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί τη φόρμα παρακολούθησης της πορείας του Περιφερειακού Σχεδίου Κινητικότητας, από τους εμπλεκόμενους φορείς, με την υποστήριξη του Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών -Διαχείρισης και Επικοινωνίας του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν ενεργά στον καθορισμό του προγράμματος της τελικής συνάντησης των εταίρων του έργου REGIO MOB που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στην πόλη της Κοζάνης.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.interregeurope.eu/regio-mob/

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052732, 2461052743, 2461053971, email: [email protected][email protected][email protected].