Έκφραση ευχαριστηρίων από τη Διοίκηση και το προσωπικό της Π.Υ. Φλώρινας

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Π.Υ. Φλώρινας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην κ. Κονόμη Βαλεντίνα ”style-heroes” ραφείο-έτοιμα ενδύματα για την ευαισθησία και γεναιοδωρία που επέδειξε προσφέροντας δωρεάν για το προσωπικό της υπηρεσίας μας 100 πάνινες μάσκες.
Η ευγενική αυτή προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο.
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε η κίνηση σας αυτή να βρεί μιμητές.

Ο Διοικητής

Ιωάννης Ε. Μιαούλης
Αντιπύραρχος