Έναρξη τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων στο σωματείο «Λυγκηστές»