Έναρξη τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων στο σωματείο “Λυγκηστές”